SWANDORI KOHTA

SWANDORI KOHTA

Swandor Hotels & Resorts, mis pakub rahulolule orienteeritud teenust, ennetades eelnevalt meie külaliste puhkuseootusi, ning mille kokku 8 rajatist asuvad Türkiye, Kreekas, Vietnamis, Tais ja, ei paku me teile mitte ainult mugavat ja mugavat viibimist, vaid paneme teid ka tundma end nagu kodus, kuigi olete kaugel. Swandor Hotels & Resorts pakub mugavat majutust taskukohaste hindadega, omades majutusasutusi 5 riigis. Swandor Groupi all tegutsevad kaubamärgid: PGS Hotels, Dessole Resorts & Hotels ja Woovo Hotels. Nii kaubamärkidel kui ka hotellidel on kõigil üks ja sama eesmärk: suurepärane teenindus, erakordne kvaliteet ja külaliste kõrge rahulolu. MEIE KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI POLIITIKA 20.10.2020 "Tagades külaliste rahulolu meie pidevalt areneva, muutuva ja õppiva organisatsioonilise struktuuri abil, on meie peamine eesmärk pakkuda oma tooteid ja teenuseid kvaliteetselt, innovatiivselt, ohutult, tervislikult, hügieeniliselt ja keskkonnatundlikult ning kooskõlas õigusaktidega." Selle eesmärgi saavutamiseks; - et meie juhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt, järgides õiguslikke ja muid kohaldatavaid nõudeid, - Me ei tee kompromisse toiduohutuse ja hügieenireeglite osas kõikides etappides alates tooraine tarnimisest kuni meie toodete ja teenuste esitlemiseni meie külalistele, - Me aitame kaasa töötajate motiveerimisele, tervislike ja ohutute töötingimuste tagamisele ning nende isiklikule ja ametialasele arengule, - Parandame oma toodete ja teenuste kvaliteeti, kuulates oma külaliste, töötajate ja äripartnerite tagasisidet, - Me kohustume kasutama energiat ja loodusvarasid tõhusalt, vältima keskkonnareostust selle tekkekohas, võttes oma jäätmed kontrolli alla.