GIẢI THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN

Swandor Hotels & Resorts là tập đoàn khách sạn từng đoạt giải thưởng hoạt động tại 5 quốc gia cung cấp các cơ sở lưu trú thoải mái với giá cả phải chăng. Các thương hiệu hoạt động thuộc Tập đoàn Swandor: PGS, WOOVO và DESSOLE. Cả hai thương hiệu và tất cả các khách sạn đều có cùng mục tiêu: cung cấp dịch vụ hoàn hảo, giá trị vượt trội và mức độ hài lòng của khách cao.

 • WORLD LUXURY HOTEL AWARDS
  WORLD LUXURY HOTEL AWARDS

  Swandor Hotels & Resorts Topkapı Palace 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

  2018

  Luxury Beach Hotel Regional Winner

  2022

  "Swandor Hotels & Resorts - Topkapı Palace" Won The "Best Concept Hotel Award"
  ”Swandor Hotels & Resorts – Topkapı Palace" Host Hotel Special Award Turkey The "Best Family Hotel"
  "Swandor Hotels & Resorts – Egna Spa” Was Awarded The "Best Hammam Concept Spa Award"

 • TOP HOTELS
  TOP HOTELS

  Swandor Hotels & Resorts Topkapı Palace 2018 · 2019 · 2022

   

 • HOTELS.COM
  HOTELS.COM

  Loved by Guests Awards Winner 8,6/10 2020 · 2021 · 2022 · 2023

 • TRIPADVISOR
  TRIPADVISOR

  Traveller’s Choice 2021 · 2022 · 2023

 • HOLIDAY CHECK
  HOLIDAY CHECK

  HolidayCheck Award 5,8/6 2020 · 2021

 • BOOKING.COM
  BOOKING.COM

  Traveller Review Awards - 2020 · 2021 · 2022 · 2023 

   

 • OTELPUAN.COM
  OTELPUAN.COM

  Otelpuan Awards - 2020 · 2021 · 2022 

 • ETS TUR
  ETS TUR

  Guest’s Choice 8,3/10  2018 

 • ISO
  ISO


  ISO 9001 - 2020
  ISO 22000 - 2020
  ISO 14001 - 2021
  ISO 10002 - 2022
  ISO 50001 - 2022

 • ZERO WASTE
  ZERO WASTE

  2021

 • BLUE FLAG
  BLUE FLAG

  2018 - 2019 - 2020

 • CLEAN POOL
  CLEAN POOL

  2018 - 2021 - 2022

 • SAFE TOURISM
  SAFE TOURISM

  2020 - 2021 - 2022

 • SUSTAINABLE TOURISM
  SUSTAINABLE TOURISM

  2023

ĐẶT NGAY
WHATSAPP