Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

1. MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Swandoor Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("swandorhotels.com") đặt mức độ quan trọng cao đối với việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng di động (gọi tắt là "Người dùng" sau đây). Trong Chính Sách Bảo Mật này, swandorhotels.com, thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và quản lý để tuân thủ các quy định của pháp luật mà nó phải tuân thủ, đặc biệt là Hiến pháp Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Đạo luật số 6698 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ("Đạo luật"), nhằm giải thích dữ liệu cá nhân của Người dùng được xử lý như thế nào và cách đảm bảo an ninh dữ liệu cũng như quyền lợi của Người dùng.

Bằng cách sử dụng trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com, Người dùng đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân thuộc sở hữu của người khác được Người dùng chia sẻ, coi như đã có sự đồng thuận của chủ sở hữu dữ liệu và Người dùng đã được thông báo. Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng không sử dụng trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com.

swandorhotels.com có thể cung cấp liên kết đến trang web, cổng thông tin hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba. swandorhotels.com không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư và nội dung của những trang web này.

2. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

 • swandorhotels.com hoạt động theo các nguyên tắc chung được quy định tại Điều 4 của Đạo luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân thu được thông qua trang web và ứng dụng di động:

 • Tuân thủ pháp luật và các quy tắc trung thực

 • Chính xác và cập nhật khi cần thiết

 • Xử lý cho mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp

 • Liên quan, hạn chế và tương xứng với mục đích mà chúng được xử lý

 • Bảo quản trong khoảng thời gian quy định trong pháp luật liên quan hoặc cần thiết cho mục đích mà chúng được xử lý

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về nguyên tắc chung trong Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của swandorhotels.com.

B. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

swandorhotels.com xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng theo Đạo luật và các quy định phụ trợ cho các mục đích sau:

Giao Dịch Đặt Phòng Khách Sạn: Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để hoàn tất và quản lý đặt phòng khách sạn của bạn. Mục đích này cũng bao gồm việc gửi thông báo đến bạn để xác nhận, hủy bỏ hoặc thay đổi đặt phòng của bạn và nhắc nhở bạn về dịch vụ cũng như đảm bảo hoạt động hiệu quả của trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.

Dịch Vụ Khách Hàng: Để tạo thuận lợi trong quá trình đặt phòng và đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ chúng tôi cung cấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua bảng hỗ trợ trực tuyến trên trang web và trung tâm cuộc gọi của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ trong quá trình giao tiếp với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi được xử lý để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Giao Dịch Tài Khoản Thành Viên: Là một thành viên của swandorhotels.com, bạn có thể dễ dàng quản lý các đặt phòng, ưu tiên thông báo, và ưu tiên tìm kiếm của mình. Nếu bạn tạo một tài khoản thành viên, dữ liệu cá nhân bạn chia sẻ sẽ được xử lý để tối ưu hóa tài khoản thành viên của bạn.

Liên Hệ: Bằng cách sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho swandorhotels.com, chúng tôi có thể liên hệ với bạn với các mục đích khác nhau. Những mục chính bao gồm hoàn tất đặt phòng của bạn, gửi nhắc nhở và thông báo cảnh báo, và phản hồi yêu cầu bạn đã gửi cho chúng tôi.

Nghĩa Vụ Pháp Lý: Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý, chuyển giao và lưu trữ trong khoảng thời gian quy định trong pháp luật liên quan hoặc trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích, nếu được yêu cầu bởi bất kỳ quy định pháp lý nào mà swandorhotels.com phải tuân theo, đặc biệt là đối với việc xử lý dữ liệu người dùng trực tuyến theo quy định pháp luật liên quan và phản hồi yêu cầu thông tin từ các cơ quan / tòa án hành chính.

Giải Quyết Tranh Chấp: swandorhotels.com có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và chia sẻ nó với các cơ quan pháp lý liên quan để chứng minh rằng nó đã thực hiện các giao dịch hợp pháp và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý trong các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai và đảm bảo giải quyết tranh chấp.

Cải Thiện Dịch Vụ và Sự Hài Lòng của Khách Hàng: Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để tiến hành các nghiên cứu phân tích nhằm cải thiện trải nghiệm trên trang web, đánh giá yêu cầu, khiếu nại và gợi ý của bạn và thực hiện các biện pháp để tăng cường sự hài lòng và chất lượng dịch vụ của khách hàng. Ngoài ra, việc đăng tải đánh giá và ý kiến của bạn về chỗ ở cũng có thể được thực hiện trong phạm vi của quyền lợi hợp pháp của swandorhotels.com. Mục đích của những đánh giá, mà bạn có thể đăng tải một cách ẩn danh tùy thuộc vào sở thích của bạn, là để thông báo cho người dùng khác về chỗ ở mà bạn đã ở.

Tiếp Thị/Quảng Cáo: swandorhotels.com có thể sử dụng thông tin của bạn cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị nếu bạn đồng ý một cách rõ ràng. Trong ngữ cảnh này, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý để tạo bản ghi khách hàng tiềm năng, thông báo về các chương trình khuyến mãi và cơ hội, thực hiện việc tạo hồ sơ, nhắm mục tiêu và hoạt động quảng cáo, đưa ra những ưu đãi phù hợp nhất với sở thích và khẩu vị trước đây của bạn, và gửi thông báo điện tử theo sở thích đã đăng ký trong hồ sơ thành viên trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được xử lý cho những mục đích như vậy trong những trường hợp bạn không đồng ý với các hoạt động tiếp thị hoặc rút lại sự đồng ý của mình.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

swandorhotels.com xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp có ít nhất một trong những cơ sở pháp lý được quy định trong Luật. Các cơ sở pháp lý mà các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được dựa trên như sau:

 • Các giao dịch đặt phòng khách sạn, dịch vụ khách hàng và các giao dịch tài khoản thành viên được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý của việc thiết lập hoặc thực hiện một hợp đồng được xác định trong Điều 5/2(c) của Luật.

 • Các hoạt động xử lý dữ liệu chúng tôi thực hiện để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình dựa trên lý do pháp lý được xác định trong Điều 5/2 (ç) của Luật.

 • Các trường hợp nơi dữ liệu cá nhân được xử lý để giải quyết tranh chấp dựa trên cơ sở pháp lý của việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ một quyền được xác định trong Điều 5/2(e) của Luật.

 • Hoạt động tiếp thị và quảng cáo có thể được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý của sự đồng ý rõ ràng được quy định trong Điều 5/1 của Luật.

 • Các hoạt động dựa trên việc cải thiện dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng và mục đích giao tiếp được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý của lợi ích hợp pháp được quy định trong Điều 5/2(f) của Luật.

C. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

swandorhotels.com có thể thu thập dữ liệu cá nhân điện tử thông qua các kênh trung tâm cuộc gọi và email, các biểu mẫu đặt phòng trên trang web và ứng dụng di động, biểu mẫu đăng ký thành viên hoặc bảng hỗ trợ trực tuyến trên trang web, các công cụ phân tích web và cookie trong phạm vi các dịch vụ được cung cấp cho Người Dùng và các mục đích xử lý dữ liệu đã nêu ở trên. Ngoài ra, nó cũng thu thập dữ liệu cá nhân trong những trường hợp người Dùng tiết lộ thông tin này bằng cách liên hệ với swandorhotels.com thông qua các phương tiện khác.

D. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thể hiện sự nhạy bén đối với bảo mật dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, swandorhotels.com chia sẻ dữ liệu cá nhân theo luật chỉ trong phạm vi cần thiết; ngoài ra, không chuyển giao vì bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc bán cho bên thứ ba.

swandorhotels.com chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người sử dụng thực hiện đặt phòng với cơ sở lưu trú tương ứng tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nước ngoài để hoàn tất và quản lý các đặt phòng được thực hiện qua trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com.

Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của Người sử dụng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoại theo điều kiện được chỉ định trong Điều 8 và 9 của Luật. Nếu Người sử dụng đã đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện các hoạt động tiếp thị, lập hồ sơ và quảng cáo, cũng có khả năng chuyển giao dữ liệu cho các đối tác giải pháp thực hiện các hoạt động này thay mặt cho swandorhotels.com.

Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với Cơ Quan Công Cộng

swandorhotels.com có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân và thông tin về lưu lượng, như thông tin duyệt web, liên quan đến việc truy cập hoặc thành viên trang web và ứng dụng di động với các cơ quan công cộng và tổ chức được pháp lý ủy quyền để yêu cầu thông tin đó để thực hiện các nghĩa vụ của swandorhotels.com phát sinh từ pháp luật mà swandorhotels.com phải tuân theo (trong những trường hợp swandorhotels.com phải thông báo hoặc cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn, chiến đấu chống tội phạm, đe dọa đến an ninh quốc gia và công cộng, vv.).

E. XÓA, HUỶ BỎ VÀ ẨN DANH DỮ LIỆU CÁ NHÂN

swandorhotels.com lưu trữ dữ liệu cá nhân được xử lý qua trang web và ứng dụng di động của mình trong các khoảng thời gian quy định trong pháp luật liên quan và/hoặc trong thời kỳ cần thiết cho mục đích xử lý. Trong trường hợp hết hạn thời kỳ này, dữ liệu cá nhân sẽ bị huỷ bỏ theo Luật và Nghị định về Xóa, Hủy Bỏ hoặc Ẩn Danh Dữ Liệu Cá Nhân.

3. BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH DỮ LIỆU

swandorhotels.com thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và quản lý thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý theo luật và giảm thiểu rủi ro như sử dụng độc hại, truy cập không được ủy quyền, chia sẻ, hủy bỏ hoặc biến đổi dữ liệu cá nhân.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các biện pháp kỹ thuật và quản lý được thực hiện để đảm bảo an ninh dữ liệu tại swandorhotels.com Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

4. COOKIES

swandorhotels.com sử dụng cookies với mục đích cải thiện trải nghiệm trang web của Người dùng, v.v. Để biết thông tin chi tiết về cookies, bạn có thể xem Chính sách Cookie.

5. THEO DÕI WEB

Trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com thu thập và lưu trữ dữ liệu để phân tích, tiếp thị và tối ưu hóa bằng cách sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google, Inc. ("Google") cung cấp, công nghệ theo dõi web của Hotjar Ltd. ("Hotjar"), Nextroll, Inc. Bạn có thể từ chối theo dõi bằng Google Analytics cho tương lai bằng cách nhấp vào đây cho trình duyệt web hiện tại của bạn. Bạn có thể nhấp vào đây để ngăn chặn theo dõi bằng Hotjar.

Thông tin chi tiết về theo dõi web có thể được tìm thấy trong Chính sách Bảo mật của GoogleChính sách Bảo mật của HotjarChính sách Bảo mật của Nextroll

6. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

Trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com dành cho việc sử dụng bởi người lớn và các dịch vụ được cung cấp không dành cho trẻ em. Người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi swandorhotels.com. Nếu có thông tin từ một trẻ em dưới 18 tuổi, swandorhotels.com có quyền xóa thông tin này. Tuy nhiên, trong các trường hợp giới hạn, chẳng hạn như thực hiện thủ tục đặt phòng và mua các dịch vụ liên quan đến du lịch khác, hoặc trong các trường hợp ngoại lệ khác (như khi các tính năng liên quan đến gia đình), swandorhotels.com có thể xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em chỉ với sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.

7. CÁC TIỆN ÍCH MẠNG XÃ HỘI

Các tiện ích mạng xã hội khác nhau được tích hợp vào trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com. Bằng cách nhấp vào một trong những nút mạng xã hội tích hợp, một số thông tin của Người dùng sẽ được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Nếu Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội trong thời gian này hoặc nếu có cookie mạng xã hội được lưu trữ trong trình duyệt của Người dùng, nhà cung cấp mạng xã hội có thể nhận biết việc truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và hiển thị những hoạt động này trong hồ sơ mạng xã hội của Người dùng.

Có khả năng cho các nhà cung cấp mạng xã hội ghi lại thông tin như URL hoặc địa chỉ IP của một trang web đã truy cập, ngay cả khi người dùng không có tài khoản trên mạng xã hội (ví dụ: Facebook), không đăng nhập vào nhà cung cấp của tiện ích hoặc không nhấp vào tiện ích.

Để ngăn chặn các mạng xã hội liên kết việc truy cập của bạn vào trang web swandorhotels.com với tài khoản người dùng của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản người dùng trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

Đối với thông tin chi tiết về các tiện ích mạng xã hội tích hợp vào trang web và ứng dụng di động của swandorhotels.com, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc chính sách bảo mật của mạng xã hội tương ứng.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

Nextroll: https://www.nextroll.com/privacy

 

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÙNG

Bằng cách liên hệ với swandorhotels.com như là chủ thể dữ liệu;

 • Biết liệu dữ liệu cá nhân của họ có đang được xử lý hay không,

 • Yêu cầu thông tin nếu dữ liệu cá nhân đã được xử lý,

 • Biết mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của họ và liệu chúng có được sử dụng theo mục đích đó hay không,

 • Biết về các bên thứ ba mà dữ liệu cá nhân được chuyển giao trong nước hoặc quốc tế,

 • Yêu cầu sửa chữa dữ liệu cá nhân trong trường hợp xử lý không đầy đủ hoặc không chính xác và yêu cầu thông báo về các giao dịch được thực hiện trong phạm vi này đối với các bên thứ ba mà dữ liệu cá nhân được chuyển giao,

 • Mặc dù đã được xử lý theo quy định của luật và các luật liên quan khác, để yêu cầu xóa hoặc phá hủy dữ liệu cá nhân trong trường hợp các lý do yêu cầu xử lý nó biến mất và yêu cầu thông báo về các giao dịch được thực hiện trong phạm vi này đến bên thứ ba mà dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho,

 • Phản đối sự xuất hiện của một kết quả phản đối bạn bằng cách phân tích dữ liệu đã xử lý một cách độc quyền thông qua hệ thống tự động,

 • Trong trường hợp có thiệt hại do việc xử lý dữ liệu cá nhân vi phạm luật, bạn có quyền đòi bồi thường thiệt hại.

Nếu Người dùng gửi yêu cầu của họ liên quan đến những quyền được đề cập trên đến swandorhotels.com theo các thủ tục đều đặn trong Thông tư về các Thủ tục và Nguyên tắc Áp dụng đối với Người điều khiển Dữ liệu, swandorhotels.com sẽ hoàn thành yêu cầu mà không tính phí trong thời gian sớm nhất và tối đa là 30 (ba mươi) ngày. Tuy nhiên, nếu giao dịch yêu cầu chi phí bổ sung, swandorhotels.com có thể tính phí theo bảng giá do Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân quyết định.

Để biết thông tin chi tiết hơn về việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi swandorhotels.com và đảm bảo an ninh dữ liệu, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu Cá nhân của swandorhotels.com.

8. CÁC THAY ĐỔI CẦN THỰC HIỆN TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

swandorhotels.com có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Những thay đổi này có hiệu lực vào ngày Chính sách Bảo mật sửa đổi mới được công bố. Để được thông tin về những thay đổi trong Chính sách Bảo mật này, thông tin cần thiết sẽ được cung cấp cho Người dùng.

9. LIÊN HỆ

Bạn có thể gửi câu hỏi và yêu cầu của bạn liên quan đến Chính sách Bảo mật đến swandorhotels.com tại [email protected]