GIẢI THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN

Swandor Hotels & Resorts là tập đoàn khách sạn từng đoạt giải thưởng hoạt động tại 5 quốc gia, cung cấp các cơ hội lưu trú tiện nghi với giá cả phải chăng. Các thương hiệu hoạt động dưới Tập đoàn Swandor: PGS, WOOVO và DESOLE. Cả hai thương hiệu và tất cả các khách sạn đều có cùng một mục tiêu: cung cấp dịch vụ hoàn hảo, giá trị vượt trội và mức độ hài lòng cao của khách hàng.

 • TOP HOTELS
  TOP HOTELS

  2017 - 2018 - 2019
  Swandor Hotels & Resorts
  Kemer

 • WORLD LUXURY AWARDS
  WORLD LUXURY AWARDS

  The Best Hammam Concept Spa Award - 2022
  Swandor Hotels & Resorts 
  Egna Spa

 • ISO
  ISO

  2023
  •ISO 9001 
  •ISO 22000
  •ISO 50001

 • SIFIR ATIK
  SIFIR ATIK

  2021
  Swandor Hotels & Resorts 
  Kemer

 • GÜVENLİ TURİZM
  GÜVENLİ TURİZM

  2020-2021-2022
  Swandor Hotels & Resorts
  Kemer

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
  SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

  2023
  Swandor Hotels & Resorts
  Kemer

 • MAVİ BAYRAK
  MAVİ BAYRAK

  2017-2018-2019
  Swandor Hotels & Resorts
  Kemer

 • CLEAN POOL
  CLEAN POOL

  2020-2021-2022
  Swandor Hotels & Resorts
  ​Kemer

ĐẶT NGAY
WHATSAPP