Các câu hỏi

Khách sạn giữ quyền thay đổi thông tin được liệt kê ở Trên, Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn làm rõ thông tin này bằng cách gửi email cho chúng tôi, thông qua tài khoản facebook và Instagram của khách sạn hoặc với Văn phòng, Trung tâm Cuộc gọi và Nhóm Dịch vụ Khách trong thời gian lưu trú của bạn.

Có, bạn có thể yêu cầu một cũi trẻ em cho kỳ nghỉ của mình, và nó được cung cấp miễn phí. Vui lòng liên hệ với quầy lễ tân hoặc đội ngũ đặt phòng của chúng tôi để sắp xếp. Chúng tôi ưu tiên sự thoải mái và an toàn của bé. Đừng ngần ngại liên hệ nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ nào trong thời gian lưu trú. Chúng tôi ở đây để làm cho kỳ nghỉ của bạn thú vị!

ĐẶT NGAY
WHATSAPP