Privatumo Politika

Privatumo Politika

Privatumo politika

1. PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAS

Swandoor Turizmo viešbučių verslo valdymas, statyba, pramonė ir prekyba akcinė bendrovė (toliau vadinama „swandorhotels.com“) skiria didelį dėmesį tinklalapių lankytojų ir mobiliųjų programų naudotojų (toliau vadinamų „Naudotojai“) privatumo ir asmeninių duomenų apsaugai. Šioje Privatumo politikoje swandorhotels.com, įgyvendindama visas rūšis techninių ir administracinių priemonių, siekia laikytis jos taikomų teisės aktų, ypač Turkijos Respublikos Konstitucijos ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo Nr. 6698 (toliau vadinamo „Įstatymas“) nuostatų, ir turi užduotį paaiškinti, kuriuos Naudotojų asmeninius duomenis ji tvarko, kaip juos tvarko ir užtikrina duomenų saugumą, bei kokias teises turi Naudotojai.

Naudodamiesi swandorhotels.com tinklalapiu ir mobiliąja programa, Naudotojai sutinka, kad bus tvarkomi asmeniniai duomenys, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. Atveju, jei Naudotojas dalijasi kito asmens asmeniniais duomenimis, priimama, kad gautas duomenų savininko sutikimas ir Naudotojas informuotas. Jei nesutinkate su asmeninių duomenų renkimu, naudojimu ir bendrinimu tokį būdu, prašome nenaudoti swandorhotels.com tinklalapio ir mobiliosios programos.

swandorhotels.com gali pateikti nuorodas į trečiųjų šalių tinklalapius, portalus ar mobiliasias programas. swandorhotels.com neatsako už šių tinklalapių privatumo politiką ir turinį.

2. ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS

A. BENDRI PRINCIPAI

 • swandorhotels.com veikia atsižvelgdama į šiuos bendruosius principus, kuriuos reglamentuoja Įstatymo 4 straipsnis, tvarkant asmeninius duomenis, gautus per tinklalapį ir mobiliąją programą:

 • Laikymasis įstatymo ir sąžiningumo taisyklių

 • Tikslumas ir atnaujinimas, kai tai būtina

 • Tvarkymas konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais

 • Atitikimas tikslui, ribotas ir proporcingas tvarkymui tikslui, kuriam jie tvarkomi

 • Laikymas laikotarpį, nustatytą atitinkamais teisės aktų aktais arba reikalingą tikslui, kuriam jie tvarkomi

Išsamų informaciją apie bendruosius principus galite rasti swandorhotels.com Asmeninių duomenų apsaugos ir tvarkymo politikoje.

B. ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAI

swandorhotels.com tvarko Naudotojo asmeninius duomenis, vadovaudamasi Įstatymu ir antriniais teisės aktais, šiais tikslais:

Viešbučių rezervacijos sandoriai: Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi siekiant užbaigti ir valdyti Jūsų viešbučio rezervaciją. Šis tikslas taip pat apima Jums pranešimų siuntimą dėl rezervacijos patvirtinimo, atšaukimo ar pakeitimų ir priminimą apie paslaugą bei efektyvaus mūsų tinklalapio ir mobiliosios programos veikimą.

Klientų paslaugos: Siekdami palengvinti rezervacijos procesą ir atitikti Jūsų pageidavimus dėl siūlomų paslaugų, teikiame klientų aptarnavimą per tiesioginės pagalbos skydelį mūsų tinklalapyje ir mūsų call center. Jūsų asmeniniai duomenys, kuriuos bendrinsite bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo darbuotojais, tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų prašymą.

Nario sąskaitos sandoriai: Kaip swandorhotels.com narys, lengvai valdysite savo rezervacijas, naujienlaiškio nuostatas ir paieškos nuostatas. Jei sukursite nario paskyrą, jūsų pateikti asmeniniai duomenys bus tvarkomi siekiant geriau naudotis jūsų nario paskyra.

Kontaktai: Naudodami jums pateiktus asmeninius duomenis, galiime su jumis susisiekti įvairiais tikslais. Pagrindiniai iš jų yra jūsų rezervacijos baigimas, priminimo ir perspėjimo žinučių siuntimas ir atsakymas į jūsų pateiktus užklausimus.

Teisinės pareigos: Jūsų asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi, perduodami ir saugomi laikotarpiui, nustatytam atitinkamose teisės aktuose arba laikotarpiui, reikalingam tikslui, jei to reikalauja teisinis nuostatas, kurioms swandorhotels.com yra pavaldus, ypač internetinių vartotojų duomenų tvarkymui, atsižvelgiant į atitinkamą teisės aktą, ir atsakant į informacijos prašymus iš administracinių / teisinių institucijų.

Gryninimas: swandorhotels.com gali tvarkyti jūsų asmeninius duomenis ir juos bendrinti su atitinkamomis teisinėmis institucijomis, siekdamas įrodyti, kad jis atliko teisėtus sandorius ir įvykdė savo teisines pareigas būsimuose ginčuose ir užtikrinti ginčų sprendimą.

Paslaugų tobulinimas ir klientų pasitenkinimas: Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi siekiant atlikti analitinius tyrimus, tobulinant jūsų svetainės patirtį, vertinant jūsų užklausas, skundus ir pasiūlymus bei vykdant veiksmus, skirtus padidinti klientų pasitenkinimą ir paslaugų kokybę. Be to, jūsų apgyvendinimo įvertinimai ir komentarai taip pat gali būti skelbiami swandorhotels.com teisėtų interesų ribose. Jų tikslas, kuriuos galite paskelbti anonimiškai pagal savo nuostatą, yra informuoti kitus vartotojus apie jūsų apgyvendinimo vietą.

Marketingas/Reklama: swandorhotels.com gali naudoti jūsų informaciją įvairiems reklamos ir marketingo veiksmams, jei suteikiate aiškų sutikimą. Šiuo kontekstu jūsų asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi siekiant sukurti potencialių klientų įrašus, informuoti apie kampanijas ir galimybes, atlikti profiliavimą, nukreipti ir vykdyti reklamos veiklą, pateikti jums tinkamiausias pasiūlymus pagal jūsų praeities pageidavimus ir skonį bei siųsti el. laiškus, atsižvelgiant į jūsų svetainės nario profilyje nurodytus pageidavimus. Jūsų asmeniniai duomenys nebus tvarkomi šiais tikslais tuo atveju, jei nesutinkate su rinkodaros veikla arba atšaukiate savo sutikimą.

TEISINIAI GRUNDYMAI JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMAI

swandorhotels.com tvarko asmeninius duomenis bent vienoje įstatymo nustatytoje teisinių pagrindų buvimo sąlygoje. Aukščiau minėti asmeninių duomenų tvarkymo tikslai grindžiami šiais teisėtais pagrindais:

 • Viešbučių rezervacijos sandoriai, klientų aptarnavimas ir nario sąskaitų sandoriai vykdomi remiantis sutarties sudarymo ar vykdymo teisiniu pagrindu, nurodytu 5/2 straipsnyje (c) įstatyme.

 • Mūsų atliekamos duomenų tvarkymo veiklos, siekiant įvykdyti teisines pareigas, grindžiamos įstatymo 5/2 straipsnio (ç) teisiniu pagrindu.

 • Atvejai, kai asmeniniai duomenys tvarkomi ginčų sprendimo tikslais, grindžiami įstatymo 5/2 straipsnio (e) teisiniu pagrindu, siekiant įtvirtinti, įgyvendinti ar ginti teisę.

 • Marketingo ir reklamos veiklos gali būti vykdomos remiantis aiškiu sutikimu, nustatytu 5/1 straipsnyje įstatyme.

 • Veiklos, grindžiamos paslaugų tobulinimu ir klientų pasitenkinimu bei bendravimo tikslais, vykdomos remiantis teisiniu interesu, reglamentuotu 5/2 straipsnyje (f) įstatyme.

C. ASMENINIŲ DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

swandorhotels.com gali rinkti asmeninius duomenis elektroniniu būdu per call center ir el. pašto kanalus, rezervacijų formas svetainėje ir mobiliąjame aplikacijoje, narių registracijos formas arba svetainės tiesioginės pagalbos skydelį, tinklalapio analizės priemones ir slapukus, teikiamus Vartotojui ir aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams. Be to, asmeniniai duomenys taip pat renkami atvejais, kai Vartotojas juos atskleidžia susisiekdamas su swandorhotels.com kitais būdais.

D. ASMENINIŲ DUOMENŲ PERDĖLIOJIMAS

Atsižvelgdama į asmeninių duomenų saugumą ir atitikimą susijusios teisės aktų nuostatoms, svandorhotels.com dalinasi asmeniniais duomenimis tik teisės aktuose numatytu mastu; kitaip, jų neperduoda jokiam komerciniam tikslui ar neparduoda trečiosioms šalims.

svandorhotels.com perduoda vartotojo, kuris atlieka rezervaciją, asmeninius duomenis atitinkamai apgyvendinimo įstaigai Turkijoje ar užsienyje siekdama užbaigti ir valdyti per svandorhotels.com svetainę ir mobiliąją programėlę atliktas rezervacijas.

Be to, vartotojo asmeniniai duomenys gali būti bendrinami su svandorhotels.com verslo partneriais ir išoriniais paslaugų tiekėjais, laikantis įstatyme nustatytų sąlygų, išdėstytų 8 ir 9 straipsniuose. Jei vartotojas sutinka su asmeninių duomenų tvarkymu siekiant atlikti rinkodaros, profilizavimo ir reklamos veiklas, duomenys taip pat gali būti perduoti sprendimų partneriams, kurie atlieka tokią veiklą svandorhotels.com vardu.

Asmeninių Duomenų Bendrinimas su Viešosiomis Įstaigomis

svandorhotels.com gali bendrinti asmeninius duomenis ir srauto informaciją, pvz., naršymo informaciją, susijusią su svetainės ir mobiliosios programėlės apsilankymais ar nariavimu, su viešosiomis įstaigomis ir organizacijomis, teisėtai įgalintomis prašyti tokios informacijos, siekdama vykdyti įstatymų, kuriems yra pavaldus svandorhotels.com, nustatytus įsipareigojimus (tokiais atvejais, kai svandorhotels.com teisės aktų ar administraciniu aktu privalo pranešti ar pateikti informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, kovą su nusikalstamumu, valstybės ir visuomenės saugumo grėsmėmis, ir pan.).

E. ASMENINIŲ DUOMENŲ IŠTRINIMAS, SUNAIKINIMAS IR ANONIMIZAVIMAS

svandorhotels.com saugo per savo svetainę ir mobiliosią programėlę apdorotus asmeninius duomenis, laikydamasi atitinkamų teisės aktų ir/arba apdorojimo tikslui reikalingo laikotarpio. Jei šis laikotarpis pasibaigia, asmeniniai duomenys yra sunaikinami, laikantis įstatymo ir Asmeninių Duomenų Ištrynimo, Sunaikinimo ar Anonimizavimo Reglamento.

3. PRIEMONĖS UŽTIKRINTI DUOMENŲ SAUGUMĄ

svandorhotels.com imasi visų tinkamų techninių ir administracinių priemonių, kad asmeniniai duomenys būtų tvarkomi pagal įstatymus ir sumažinti riziką, tokią kaip piktnaudžiavimas, neleidžiamas prieigos naudojimas, duomenų bendrinimas, sunaikinimas arba asmeninių duomenų keitimas.

Detalią informaciją apie technines ir administracines priemones, skirtas užtikrinti duomenų saugumą, galite rasti svandorhotels.com Asmeninių Duomenų Apsaugos ir Tvarkymo Politikoje.

4. SLAPUKAI

swandorhotels.com naudoja slapukus siekiant pagerinti naudotojo svetainės patirtį ir kt. Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti Slapukų politikoje.

5. TINKLO STEBĖJIMAS

Svetainė swandorhotels.com ir mobilioji programa renka ir saugo duomenis analizės, rinkodaros ir optimizavimo tikslais, naudodama „Google Analytics“, internetinės analizės paslaugą, teikiamą „Google, Inc.“ ("Google"), „Hotjar Ltd.“ ("Hotjar"), „Nextroll, Inc.“ internetinio sekimo technologiją. Galite atsisakyti sekimo naudojant „Google Analytics“ ateityje spustelėdami čia, kadangi šiuo metu naudojate savo interneto naršyklę. Galite spustelėti čia, kadangi šiuo metu naudojate savo interneto naršyklę, norėdami užkirsti kelią sekimui naudojant „Hotjar“.

Išsamesnę informaciją apie tinklo stebėjimą galite rasti Google privatumo politikoje ir Hotjar privatumo politikoje bei Nextroll privatumo politikoje.

6. VAIKŲ ASMENINIAI DUOMENYS

Svetainė ir mobilioji programa swandorhotels.com skirtos suaugusiųjų naudojimui, o siūlomos paslaugos neskirtos vaikams. Nepilnamečiai iki 18 metų turi gauti savo tėvų ar globėjo sutikimą naudotis swandorhotels.com paslaugomis. Jeigu gaunama informacija iš nepilnamečio iki 18 metų, swandorhotels.com turi teisę šią informaciją ištrinti. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis, tokiomis kaip rezervacijos procedūrų vykdymas ir kitų susijusių kelionių paslaugų pirkimas, arba kitomis išskirtinėmis aplinkybėmis (pvz., jei funkcijos susijusios su šeimomis), swandorhotels.com gali tvarkyti vaikų asmens duomenis tik su tėvų ar globėjo sutikimu.

7. SOCIALINIAI ŽINUTĖS

Įvairūs socialiniai žiniasklaidos įskiepiai integruoti į svetainę swandorhotels.com ir mobilųją programėlę. Spustelėję vieną iš integruotų socialinių žiniasklaidos mygtukų, dalis naudotojo informacijos bendrinama su socialinės žiniasklaidos tiekėjais. Jei naudotojas tuo pačiu metu prisijungęs prie socialinės žiniasklaidos paskyros arba jei socialinės žiniasklaidos slapukai saugomi naudotojo naršyklėje, socialinės žiniasklaidos tiekėjas gali atpažinti vizitą į mūsų svetainę ar mobiliąją programėlę ir rodyti šias veiklas naudotojo socialinio profilio puslapyje.

Socialiniams tinklams yra galimybė įrašyti informaciją, tokia kaip aplankyto tinklalapio URL ar IP adresas, net jei naudotojas neturi paskyros socialiniame tinkle (pvz., „Facebook“), nėra prisijungęs prie įskiepio tiekėjo arba nespaudė ant įskiepio.

Norėdami užkirsti kelią socialiniams tinklams susieti savo vizitą į svetainę swandorhotels.com su jūsų naudotojo paskyromis, prieš apsilankydami mūsų svetainėje turite atsijungti nuo savo naudotojo paskyros.

Daugiau informacijos apie įskiepius socialiniuose tinkluose, integruotus į svetainę swandorhotels.com ir mobiliąją programėlę, rekomenduojame perskaityti atitinkamos socialinės žiniasklaidos privatumo politiką.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

Nextroll: https://www.nextroll.com/privacy

 

NAUDOTOJO TEISĖS

Susisiekęs su svetaine swandorhotels.com kaip duomenų subjektu;

 • Sužinoti, ar tvarkomi jų asmeniniai duomenys ar ne,

 • Prašyti informacijos, jei apdoroti asmeniniai duomenys,

 • Sužinoti, kokiu tikslu tvarkomi jų asmeniniai duomenys ir ar naudojami atitinkamai jų paskirties,

 • Sužinoti trečiąsias šalis, kurios gauna asmeninius duomenis tiek šalyje, tiek užsienyje,

 • Prašyti ištaisyti asmeninius duomenis, jei jie yra nepilni arba neteisingai apdoroti, ir prašyti pranešimo apie šioje apimtyje vykdytus sandorius trečiosioms šalims, kurios gauna asmeninius duomenis,

 • Nepaisant to, kad jis buvo apdorotas atitinkamai, vadovaujantis įstatymų ir kitų susijusių teisės aktų nuostatomis, galite prašyti asmeninių duomenų ištrynimo ar sunaikinimo, jeigu dingo priežastys, reikalaujančios jo tvarkymo, ir prašyti, kad šiame kontekste būtų pranešta trečiosioms šalims, kurioms perduodami asmeniniai duomenys,

 • Prieštarauti jums prieštaraujančiam rezultatui, analizuojant apdorotus duomenis tik automatizuotais būdais,

 • Jei dėl asmens duomenų tvarkymo, pažeidžiančio įstatymą, atsirado žala, turite teisę reikalauti kompensacijos už padarytą žalą.

Jei Naudotojas pateikia savo prašymus dėl minėtų teisių swandorhotels.com, laikydamasis Duomenų valdytojo taikymo tvarkos, swandorhotels.com įvykdys prašymą nemokamai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Tačiau, jei operacija reikalauja papildomų išlaidų, swandorhotels.com gali įkainoti mokesčius, kurie bus nustatyti Asmens duomenų apsaugos valdybos tarifu.

Daugiau informacijos apie asmeninių duomenų tvarkymą swandorhotels.com ir duomenų saugumą rasite swandorhotels.com Asmeninių duomenų apsaugos ir tvarkymo politikoje.

8. POKYČIAI KONFIDENCIALUMO POLITIKOJE

swandorhotels.com gali bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką. Šie pakeitimai tampa veiksmingais naujos pakeistos Privatumo politikos išleidimo dieną. Naudotojams bus suteikta reikalinga informacija apie šios Privatumo politikos pokyčius.

9. KONTAKTAI

Klausimus ir prašymus, susijusius su Privatumo politika, galite siųsti į [email protected].