Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Swandoor Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("swandorhotels.com") przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i danych osobowych odwiedzających stronę internetową i użytkowników aplikacji mobilnej (zwanych dalej "Użytkownik"). W niniejszej Polityce Prywatności swandorhotels.com, podejmując wszelkie środki techniczne i administracyjne w celu przestrzegania przepisów obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Konstytucji Republiki Turcji i Ustawy nr 6698 o Ochronie Danych Osobowych ("Ustawa"), ma na celu wyjaśnienie, jakie dane osobowe Użytkowników przetwarza, w jaki sposób je przetwarza, jak zapewnia bezpieczeństwo danych oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom.

Korzystając z witryny swandorhotels.com i aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadkach, gdy dane osobowe należące do innej osoby są udostępniane przez Użytkownika, przyjmuje się, że uzyskano zgodę właściciela danych i Użytkownik został poinformowany. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie, używanie i udostępnianie Twoich danych osobowych w ten sposób, prosimy o niekorzystanie z witryny swandorhotels.com i aplikacji mobilnej.

swandorhotels.com może udostępniać linki do stron trzecich, portali lub aplikacji mobilnych. swandorhotels.com nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i treść tych witryn.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

A. OGÓLNE ZASADY

 • swandorhotels.com postępuje zgodnie z poniższymi ogólnymi zasadami uregulowanymi w artykule 4 Ustawy przy przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem witryny i aplikacji mobilnej:

 • Zgodność z prawem i zasadami uczciwości

 • Dokładność i aktualność, gdy jest to konieczne

 • Przetwarzanie w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach

 • Relewantność, ograniczenie i proporcjonalność w stosunku do celu przetwarzania

 • Zachowanie przez okres określony w odpowiednich przepisach lub wymagany dla celu, w jakim są przetwarzane

Szczegółowe informacje na temat ogólnych zasad znajdują się w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Przetwarzania swandorhotels.com.

B. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

swandorhotels.com przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Ustawą i przepisami wtórnymi w celach określonych poniżej:

Transakcje Rezerwacji Hotelowej: Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji i zarządzania rezerwacją hotelową. Cel ten obejmuje również wysyłanie do Ciebie wiadomości potwierdzających rezerwację, anulowanie lub zmiany, przypominanie o świadczeniu usługi oraz zapewnienie efektywnego funkcjonowania naszej witryny i aplikacji mobilnej.

Obsługa Klienta: W celu ułatwienia procesu rezerwacji i spełnienia Twoich żądań dotyczących oferowanych przez nas usług, świadczymy obsługę klienta za pośrednictwem panelu wsparcia na żywo na naszej stronie internetowej i naszego centrum obsługi telefonicznej. Twoje dane osobowe, które udostępniasz podczas komunikacji z naszymi pracownikami obsługi klienta, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Transakcje na koncie członkowskim: Jako członek swandorhotels.com, łatwo zarządzasz swoimi rezerwacjami, preferencjami dotyczącymi biuletynu oraz preferencjami wyszukiwania. Jeśli utworzysz konto członkowskie, przetwarzane są dane osobowe, które udostępniasz, w celu jak najlepszego korzystania z konta członkowskiego.

Kontakt: Korzystając z danych osobowych, które podajesz na swandorhotels.com, możemy skontaktować się z Tobą w różnych celach. Główne z nich to finalizacja Twojej rezerwacji, wysyłanie przypomnień i ostrzeżeń oraz odpowiadanie na Twoje zapytania, które do nas przesłałeś.

Obowiązki prawne: Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, przesyłane i przechowywane przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa lub przez okres wymagany do celu, jeśli jest to wymagane przez jakikolwiek przepis prawa, któremu podlega swandorhotels.com, zwłaszcza w celu przetwarzania danych użytkowników online zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz w odpowiedzi na żądania informacyjne organów administracyjnych/sądowych.

Rozstrzyganie sporów: swandorhotels.com może przetwarzać Twoje dane osobowe i udostępniać je właściwym organom prawowitym w celu udowodnienia przeprowadzenia legalnych transakcji i spełnienia swoich obowiązków prawnych w sporach, które mogą pojawić się w przyszłości oraz w celu zapewnienia rozstrzygnięcia sporów.

Doskonalenie usług i satysfakcja klienta: Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzania badań analitycznych mających na celu poprawę doświadczenia związanego z korzystaniem z witryny, ocenę Twoich żądań, skarg i sugestii oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie satysfakcji klienta i jakości obsługi. Ponadto publikacja ocen i komentarzy dotyczących zakwaterowania na stronie internetowej może być również przeprowadzana w ramach prawnie uzasadnionych interesów swandorhotels.com. Celem recenzji, które można opublikować anonimowo, zgodnie z Twoimi preferencjami, jest informowanie innych użytkowników o obiekcie, w którym przebywałeś.

Marketing/Reklama: swandorhotels.com może wykorzystać Twoje informacje do różnych działań reklamowych i marketingowych, jeśli udzielisz na to wyraźnej zgody. W tym kontekście Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu tworzenia potencjalnych rejestrów klientów, informowania o kampaniach i okazjach, przeprowadzania profilowania, kierowania działań reklamowych oraz prezentowania najbardziej odpowiednich ofert zgodnych z Twoimi wcześniejszymi preferencjami i gustami, a także wysyłania biuletynów zgodnie z Twoimi preferencjami zarejestrowanymi w profilu członkowskim na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w takich celach, jeśli nie wyrazisz zgody na działania marketingowe lub ją wycofasz.

PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

swandorhotels.com przetwarza dane osobowe w obecności co najmniej jednej z przesłanek prawnych określonych w ustawie. Przesłanki prawne, na których opiera się przetwarzanie powyższych danych osobowych, są następujące:

 • Transakcje dotyczące rezerwacji hotelu, obsługa klienta i transakcje na koncie członkowskim są realizowane na podstawie przesłanki prawnej wynikającej z zawarcia lub wykonania umowy, określonej w artykule 5/2(c) ustawy.

 • Działania przetwarzania danych, które prowadzimy w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych, opierają się na przesłance prawnej określonej w artykule 5/2(ç) ustawy.

 • Przypadki, w których dane osobowe są przetwarzane w celu rozstrzygania sporów, opierają się na przesłance prawnej polegającej na ustanowieniu, wykonywaniu lub ochronie prawa, określonej w artykule 5/2(e) ustawy.

 • Działania związane z marketingiem i reklamą mogą być prowadzone na podstawie przesłanki prawnej wyraźnej zgody, określonej w artykule 5/1 ustawy.

 • Działania oparte na doskonaleniu usług i satysfakcji klienta oraz celach komunikacyjnych są prowadzone na podstawie przesłanki prawnej uzasadnionego interesu regulowanej w artykule 5/2(f) ustawy.

C. METODY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

swandorhotels.com może zbierać dane osobowe elektronicznie za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej i kanałów e-mail, formularzy rezerwacyjnych na stronie internetowej i aplikacji mobilnej, formularzy rejestracyjnych dla członków lub panelu wsparcia na żywo na stronie internetowej, narzędzi analizy sieci i plików cookie w ramach świadczonych użytkownikowi usług i celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej. Ponadto dane osobowe są zbierane również w przypadkach, gdy użytkownik ujawnia je, kontaktując się ze swandorhotels.com za pomocą innych metod.

D. PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Wykazując dużą wrażliwość na bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodność z przepisami odpowiednich ustawodawstw, swandorhotels.com udostępnia dane osobowe zgodnie z prawem tylko w zakresie niezbędnym; w przeciwnym razie nie przekazuje ich w celach komercyjnych ani nie sprzedaje ich osobom trzecim.

swandorhotels.com udostępnia dane osobowe Użytkownika dokonującego rezerwacji odpowiedniemu obiektowi zakwaterowania w Turcji lub za granicą w celu ukończenia i zarządzania rezerwacjami dokonanymi za pośrednictwem witryny internetowej i aplikacji mobilnej swandorhotels.com.

Dodatkowo dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane partnerom biznesowym swandorhotels.com i zewnętrznym dostawcom usług w ramach warunków określonych w Artykułach 8 i 9 Ustawy. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, profilowania i reklamowych, możliwe jest również przekazywanie danych partnerom rozwiązań, którzy prowadzą takie działania w imieniu swandorhotels.com.

Udostępnianie Danych Osobowych Organom Władzy Publicznej

swandorhotels.com może udostępniać dane osobowe i informacje o ruchu, takie jak informacje o przeglądaniu, dotyczące wizyt na stronie internetowej i aplikacji mobilnej, organom publicznym i instytucjom, które są prawnie upoważnione do żądania takich informacji w celu spełnienia zobowiązań swandorhotels.com wynikających z przepisów prawa, którym swandorhotels.com podlega (w przypadkach, gdy swandorhotels.com jest prawnie lub administracyjnie zobowiązane do powiadomienia lub udzielenia informacji, obejmujących, lecz nie ograniczając się do walki z przestępczością, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i publicznego, itp.).

E. USUWANIE, NISZCZENIE I ANONIMIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

swandorhotels.com przechowuje dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem swojej witryny internetowej i aplikacji mobilnej przez okresy określone w odpowiednich przepisach prawnych i/lub przez okres wymagany przez cel przetwarzania. W przypadku wygaśnięcia tego okresu dane osobowe są niszczone zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem w sprawie Usuwania, Niszczenia lub Anonimizacji Danych Osobowych.

3. ŚRODKI PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

swandorhotels.com podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i administracyjne, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i aby zminimalizować ryzyka takie jak złośliwe używanie, nieautoryzowany dostęp, udostępnianie, niszczenie lub zmiana danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat środków technicznych i administracyjnych podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych znajdują się na stronie swandorhotels.com w Polityce Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

4. CIASTECZKA (COOKIES)

Strona swandorhotels.com używa plików cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika na stronie, itp. Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

5. MONITOROWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa swandorhotels.com oraz aplikacja mobilna zbierają i przechowują dane do analizy, celów marketingowych i optymalizacji przy użyciu usług Google Analytics, dostarczanych przez Google, Inc. ("Google"), technologii śledzenia internetowego Hotjar Ltd. ("Hotjar"), Nextroll, Inc. Możesz odmówić śledzenia przez Google Analytics w przyszłości, klikając tutaj dla swojej obecnej przeglądarki internetowej. Kliknij tutaj, aby zapobiec śledzeniu przez Hotjar.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia internetowego można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz w Polityce prywatności Hotjar i Polityce prywatności Nextroll.

6. DANE OSOBOWE DZIECI

Strona internetowa i aplikacja mobilna swandorhotels.com są przeznaczone dla użytku przez dorosłych, a oferowane usługi nie są przeznaczone dla dzieci. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę swoich rodziców lub opiekunów na korzystanie z usług oferowanych przez swandorhotels.com. Jeśli dane są otrzymywane od osoby niepełnoletniej poniżej 18 roku życia, swandorhotels.com ma prawo do usunięcia tych informacji. Jednakże, w ograniczonych okolicznościach, takich jak przeprowadzanie procedur rezerwacyjnych i zakup innych usług związanych z podróżami, lub w innych wyjątkowych okolicznościach (takich jak funkcje dotyczące rodzin), swandorhotels.com może przetwarzać dane osobowe dzieci tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

7. WTYCZKI DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na stronie internetowej swandorhotels.com oraz w aplikacji mobilnej zintegrowane są różne wtyczki do mediów społecznościowych. Klikając na jednym z przycisków zintegrowanych mediów społecznościowych, część informacji użytkownika jest udostępniana dostawcom mediów społecznościowych. Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do konta w mediach społecznościowych lub jeżeli pliki cookie mediów społecznościowych są przechowywane w przeglądarce użytkownika, dostawca mediów społecznościowych może rozpoznać wizytę na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej i pokazać te aktywności na profilu społecznościowym użytkownika.

Dla dostawców mediów społecznościowych istnieje możliwość zapisywania informacji, takich jak adres URL czy adres IP odwiedzanej strony internetowej, nawet jeżeli użytkownik nie ma konta w danej sieci społecznościowej (np. Facebook), nie jest zalogowany do dostawcy wtyczki ani nie kliknął w wtyczkę.

Aby zapobiec powiązaniu wizyty na stronie swandorhotels.com z kontem użytkownika w sieciach społecznościowych, należy się wylogować z konta użytkownika przed odwiedzeniem naszej strony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zintegrowanych wtyczek do mediów społecznościowych na stronie swandorhotels.com oraz w aplikacji mobilnej, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich mediów społecznościowych.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

Nextroll: https://www.nextroll.com/privacy

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Kontaktując się z swandorhotels.com jako podmiot danych;

 • Aby dowiedzieć się, czy przetwarza się jego dane osobowe, czy nie,

 • Żądanie informacji, czy dane osobowe zostały przetworzone,

 • Aby dowiedzieć się celu przetwarzania jego danych osobowych oraz czy są one używane zgodnie z ich celem,

 • Aby poznać podmioty trzecie, którym przekazywane są dane osobowe, zarówno w kraju, jak i za granicą,

 • Żądanie poprawy danych osobowych w przypadku ich niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania oraz żądanie powiadomienia o transakcjach dokonanych w tym zakresie podmiotom trzecim, którym przekazywane są dane osobowe,

  • Chociaż zostało przetworzone zgodnie z przepisami prawa i innymi relevantnymi ustawami, w celu żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych w przypadku zniknięcia powodów do ich przetwarzania oraz w celu żądania powiadomienia o transakcjach dokonanych w tym zakresie osobom trzecim, którym przekazane są dane osobowe,

  • Wniesienie sprzeciwu wobec powstania wyniku przeciwnego tobie poprzez analizę przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą systemów zautomatyzowanych,

  • W przypadku szkody wynikającej z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z prawem, przysługuje prawo do żądania odszkodowania za szkodę.

  Jeśli Użytkownik składa swoje żądania dotyczące powyższych praw na swandorhotels.com zgodnie z procedurami stosowanymi zgodnie z komunikatem w sprawie procedur i zasad składania wniosków do Administratora Danych, swandorhotels.com dokona bezpłatnej finalizacji żądania tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Jednakże, jeśli transakcja wymaga dodatkowych kosztów, swandorhotels.com może pobierać opłatę zgodnie z taryfą ustaloną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez swandorhotels.com i zapewnienia bezpieczeństwa danych, zapoznaj się z Polityką Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych na stronie swandorhotels.com.

  8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  swandorhotels.com może zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany te wchodzą w życie w dniu opublikowania nowej zmienionej Polityki Prywatności. Aby być informowanym o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności, niezbędne informacje zostaną udostępnione Użytkownikom.

  9. KONTAKT

  Możesz przesyłać pytania i wnioski dotyczące Polityki Prywatności na stronie swandorhotels.com pod adresem [email protected]

   

Pliki cookie służą do zapewnienia pełnego wykorzystania naszej witryny. Logując się na tej stronie, akceptujesz korzystanie z plików cookie. Więcej informacji