Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

1. DOEL VAN HET PRIVACYBELEID

Swandoor Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("swandorhotels.com") hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en gebruikers van de mobiele applicatie (hierna aangeduid als "Gebruiker"). In deze privacyverklaring streeft swandorhotels.com, dat alle soorten technische en administratieve maatregelen neemt om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving waaraan het onderworpen is, met name de Grondwet van de Republiek Turkije en Wet nr. 6698 inzake de bescherming van persoonsgegevens ("Wet"), ernaar uit te leggen welke persoonsgegevens van de Gebruikers het verwerkt, hoe het deze verwerkt, hoe het de gegevensbeveiliging waarborgt en welke rechten de Gebruikers hebben.

Door gebruik te maken van de swandorhotels.com-website en mobiele applicatie geeft de Gebruiker toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. In gevallen waarin persoonsgegevens van iemand anders worden gedeeld door de Gebruiker, wordt ervan uitgegaan dat toestemming van de eigenaar van de gegevens is verkregen en dat de Gebruiker is geïnformeerd. Als u niet akkoord gaat met de verzameling, het gebruik en delen van uw persoonsgegevens op deze manier, gelieve dan geen gebruik te maken van de swandorhotels.com-website en mobiele applicatie.

swandorhotels.com kan links verstrekken naar websites van derden, portals of mobiele applicaties. swandorhotels.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van deze websites.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

A. ALGEMENE BEGINSELEN

 • swandorhotels.com handelt in overeenstemming met de volgende algemene principes zoals geregeld in artikel 4 van de Wet bij de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de website en mobiele applicatie:

 • Naleving van de wet en eerlijkheidsregels

 • Nauwkeurig en up-to-date wanneer nodig

 • Behandeling voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden

 • Relevant, beperkt en evenredig aan het doel waarvoor ze worden verwerkt

 • Opbevaring gedurende de periode bepaald in de relevante wetgeving of vereist voor het doel waarvoor ze worden verwerkt

U kunt gedetailleerde informatie vinden over algemene principes in het privacy- en verwerkingsbeleid van swandorhotels.com.

B. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

swandorhotels.com verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers in overeenstemming met de Wet en secundaire regelgeving voor de volgende doeleinden:

Hotelreserveringstransacties: Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het doel uw hotelreservering te voltooien en te beheren. Dit doel omvat ook het sturen van berichten naar u voor reserveringsbekræftelse, annulering of wijzigingen en om u te herinneren aan de service en de efficiënte werking van onze website en mobiele applicatie te waarborgen.

Klantenservice: Om het boekingsproces te vergemakkelijken en te voldoen aan uw verzoeken met betrekking tot de door ons aangeboden diensten, bieden wij klantenservice via het live ondersteuningspaneel op onze website en ons callcenter. Uw persoonsgegevens die worden gedeeld tijdens communicatie met onze klantenservicemedewerkers worden verwerkt om te reageren op uw verzoek.

Lid Account Transacties: Als lid van swandorhotels.com kun je eenvoudig je reserveringen, nieuwsbriefvoorkeuren en zoekvoorkeuren beheren. Als je een lidaccount aanmaakt, worden de persoonlijke gegevens die je deelt verwerkt om optimaal gebruik te maken van je lidaccount.

Contact: Door de persoonlijke gegevens die je verstrekt aan swandorhotels.com te gebruiken, kunnen we contact met je opnemen voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn het voltooien van je reservering, het sturen van herinnerings- en waarschuwingsberichten en het reageren op je verzoek dat je aan ons hebt ingediend.

Wettelijke Verplichtingen: Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt, overgedragen en opgeslagen gedurende de periode die is voorgeschreven in de relevante wetgeving of gedurende de periode die vereist is voor het doel, indien vereist door enige wettelijke bepaling waaraan swandorhotels.com onderworpen is, met name voor de verwerking van online gebruikersgegevens in overeenstemming met relevante wetgeving en voor het beantwoorden van informatieverzoeken van administratieve/ juridische autoriteiten.

Geschillenbeslechting: swandorhotels.com kan jouw persoonlijke gegevens verwerken en delen met relevante juridische autoriteiten om aan te tonen dat het wettige transacties heeft uitgevoerd en aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan in toekomstige geschillen en om de geschillen op te lossen.

Verbetering van Diensten en Klanttevredenheid: Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van analytische studies ter verbetering van jouw website-ervaring, het evalueren van jouw verzoeken, klachten en voorstellen, en het nemen van maatregelen om de klanttevredenheid en servicekwaliteit te vergroten. Daarnaast kan de publicatie van jouw accommodatiebeoordelingen en opmerkingen op de website ook worden uitgevoerd binnen het kader van de legitieme belangen van swandorhotels.com. Het doel van de beoordelingen, die je desgewenst anoniem kunt publiceren, is andere gebruikers te informeren over de accommodatie waar je verbleven hebt.

Marketing/Reclame: swandorhotels.com kan jouw informatie gebruiken voor verschillende advertentie- en marketingactiviteiten als je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft. In dit kader kunnen jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het aanmaken van potentiële klantrecords, jou informeren over campagnes en mogelijkheden, het uitvoeren van profilering, targeting en reclameactiviteiten, jou de meest geschikte aanbiedingen presenteren op basis van jouw voorkeuren en smaak, en het versturen van e-nieuwsbrieven conform jouw voorkeuren zoals geregistreerd in ons ledenprofiel op de website. Jouw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt voor dergelijke doeleinden indien je geen toestemming geeft voor marketingactiviteiten of je toestemming intrekt.

JURIDISCHE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

swandorhotels.com verwerkt persoonlijke gegevens in aanwezigheid van minstens één van de wettelijke gronden zoals uiteengezet in de wet. De juridische gronden waarop de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens zijn gebaseerd, zijn als volgt:

 • Hotelreserveringstransacties, klantenservice en transacties van ledenaccounts worden uitgevoerd op basis van de wettelijke grond van de totstandkoming of uitvoering van een contract zoals gespecificeerd in Artikel 5/2(c) van de Wet.

 • De gegevensverwerkingsactiviteiten die we uitvoeren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zijn gebaseerd op de wettelijke reden zoals gespecificeerd in Artikel 5/2 (ç) van de Wet.

 • Gevallen waarin persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de oplossing van geschillen zijn gebaseerd op de wettelijke grond voor de oprichting, uitoefening of bescherming van een recht zoals gespecificeerd in Artikel 5/2(e) van de Wet.

 • Marketing- en reclameactiviteiten kunnen worden uitgevoerd op basis van de wettelijke grond voor uitdrukkelijke toestemming zoals uiteengezet in Artikel 5/1 van de Wet.

 • Activiteiten gebaseerd op de verbetering van diensten en klanttevredenheid en communicatiedoeleinden uitoefenen op basis van de wettelijke grond voor gerechtvaardigd belang zoals gereguleerd in Artikel 5/2(f) van de Wet.

C. METHODEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

swandorhotels.com kan persoonsgegevens elektronisch verzamelen via callcenter- en e-mailkanalen, reserveringsformulieren op de website en mobiele applicatie, registratieformulieren voor lidmaatschap of het live-ondersteuningspaneel van de website, webanalysevorktuigen en cookies binnen het kader van de diensten die aan de gebruiker worden aangeboden en de hierboven vermelde gegevensverwerkingsdoeleinden. Daarnaast verzamelt het ook persoonsgegevens in gevallen waarin de gebruiker deze bekendmaakt door contact op te nemen met swandorhotels.com via andere methoden.

D. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Met grote gevoeligheid voor de beveiliging van persoonsgegevens en in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetgeving deelt swandorhotels.com persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en alleen voor zover noodzakelijk; anders wordt het niet overgedragen voor commerciële doeleinden of verkocht aan derden.

swandorhotels.com deelt de persoonsgegevens van de gebruiker die de reservering maakt met de betreffende accommodatie in Turkije of in het buitenland om de via de swandorhotels.com-website en mobiele applicatie gemaakte reserveringen te voltooien en te beheren.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met de zakelijke partners en externe dienstverleners van swandorhotels.com binnen het kader van betingelingen zoals gespecificeerd in de artikelen 8 en 9 van de wet. Als de gebruiker heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketing-, profilering- en reclameactiviteiten, is het ook mogelijk om gegevens over te dragen aan oplossingspartners die dergelijke activiteiten namens swandorhotels.com uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met overheidsinstanties

swandorhotels.com kan persoonsgegevens en verkeersinformatie, zoals browsegegevens, relaterend aan bezoeken aan de website en mobiele applicatie, delen met overheidsinstanties en organisaties die wettelijk gemachtigd zijn om dergelijke informatie op te vragen om te voldoen aan de verplichtingen van swandorhotels.com op grond van de wetgeving waaraan swandorhotels.com onderworpen is (in gevallen waarin swandorhotels.com wettelijk of administratief verplicht is om kennis te geven of informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot bestrijding van criminaliteit, bedreigingen voor de staats- en openbare veiligheid, enz.).

E. SLETTING, DESTRUKSJON OG ANONYMISERING VAN PERSOONSGEGEVENS

swandorhotels.com bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt via de website en mobiele applicatie gedurende de perioden zoals voorgeschreven in de relevante wetgeving en/of gedurende de periode die vereist is voor het doel van de verwerking. Als deze periode afloopt, worden persoonsgegevens vernietigd in overeenstemming met de wet en de verordening inzake verwijdering, destruktie of anonimisering van persoonsgegevens.

3. MAATREGELEN OM DATASECURITEIT TE WAARBORGEN

swandorhotels.com neemt alle passende technische en administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet en om risico's zoals kwaadwillig gebruik, ongeoorloofde toegang, deling, vernietiging of wijziging van persoonsgegevens te beperken.

Gedetailleerde informatie over de technische en administratieve maatregelen die zijn genomen om de gegevensbeveiliging te waarborgen, is te vinden op de website van swandorhotels.com in het Beleid voor bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

4. COOKIES

swandorhotels.com maakt gebruik van cookies om de website-ervaring van de gebruiker te verbeteren, enzovoort. Voor gedetailleerde informatie over cookies kun je de Cookie Policy raadplegen.

5. WEBOVERVAKING

De website en mobiele applicatie van swandorhotels.com verzamelen en slaan gegevens op voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden met behulp van Google Analytics, een webanalyse-service van Google, Inc. ("Google"), Hotjar Ltd. ("Hotjar"), Nextroll, Inc. webtrackingtehnologie. Je kunt tracking van Google Analytics weigeren voor de toekomst door hier te klikken voor je huidige webbrowser. Je kunt hier klikken om tracking van Hotjar te voorkomen.

Gedetailleerde informatie over webtracking kun je vinden in het Privacybeleid van Google en het Privacybeleid van Hotjar en het Privacybeleid van Nextroll.

6. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De website en mobiele applicatie van swandorhotels.com zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen en de aangeboden diensten zijn niet bedoeld voor kinderen. Minderjarigen onder de 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd om gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden door swandorhotels.com. Als informatie wordt ontvangen van een kind onder de 18 jaar, heeft swandorhotels.com het recht deze informatie te verwijderen. Echter, in beperkte omstandigheden, zoals bij het uitvoeren van reserveringsprocedures en het kopen van andere aan reizen gerelateerde diensten, of in andere uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer functies betrekking hebben op families), kan swandorhotels.com persoonlijke gegevens van kinderen verwerken alleen met toestemming van de ouder of voogd.

7. SOCIALE MEDIA PLUGINS

Diverse sociale media plugins zijn geïntegreerd in de swandorhotels.com-website en mobiele applicatie. Door te klikken op een van de geïntegreerde sociale mediaknoppen wordt er informatie van de gebruiker gedeeld met sociale mediaproviders. Als de gebruiker tegelijkertijd is ingelogd op zijn sociale media-account of als er sociale media-cookies zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker, kan de sociale mediaprovider het bezoek aan onze website of mobiele applicatie herkennen en deze activiteiten tonen in het sociale mediaprofiel van de gebruiker.

Het is mogelijk voor sociale mediaproviders om informatie zoals de URL of IP-adres van een bezochte website te registreren, zelfs als de gebruiker geen account heeft op een sociaal netwerk (bijv. Facebook), niet is ingelogd bij de provider van de plug-in of niet heeft geklikt op de plug-in.

Om te voorkomen dat sociale netwerken uw bezoek aan de swandorhotels.com-website koppelen aan uw gebruikersaccounts, moet u uitloggen bij uw gebruikersaccount voordat u onze website bezoekt.

Voor meer informatie over sociale media plugins geïntegreerd in de swandorhotels.com-website en mobiele applicatie, raden we aan om het privacybeleid van het desbetreffende sociale medium te lezen.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

NextRoll: https://www.nextroll.com/privacy

 

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Door contact op te nemen met swandorhotels.com als de betrokkene;

 • Om te weten of hun persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet,

 • Aanvragen van informatie als persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

 • Weten met welk doel hun persoonlijke gegevens worden verwerkt en of ze in overeenstemming daarmee worden gebruikt,

 • Weten aan welke derden persoonlijke gegevens worden overgedragen, zowel nationaal als internationaal,

 • Verzoeken om correctie van persoonlijke gegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en verzoeken om melding van de verrichte transacties binnen dit kader aan derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen,

 • Hoewel het is verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet en andere relevante wetten, kunt u verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens in het geval de redenen die verwerking vereisen verdwijnen, en kunt u verzoeken om kennisgeving van de transacties binnen dit kader aan derden aan wie persoonsgegevens worden overgedragen,

 • Om bezwaar te maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen u door de verwerkte gegevens uitsluitend te analyseren via geautomatiseerde systemen,

 • In geval van schade als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de wet, heeft u het recht op schadevergoeding.

Als de gebruiker zijn/haar verzoeken met betrekking tot de hierboven genoemde rechten indient bij swandorhotels.com in overeenstemming met de toepasselijke procedures zoals voorgeschreven in de Mededeling over de Procedures en Principes van Toepassing op de Gegevensbeheerder, zal swandorhotels.com het verzoek kosteloos zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen afronden. Als de transactie echter extra kosten met zich meebrengt, kan swandorhotels.com het tarief in rekening brengen dat is vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door swandorhotels.com en het waarborgen van gegevensbeveiliging, verwijzen wij naar het Privacy- en Verwerkingsbeleid van swandorhotels.com.

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

swandorhotels.com kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Deze wijzigingen treden in werking op de dag dat het nieuwe gewijzigde privacybeleid wordt gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in dit privacybeleid, wordt de nodige informatie verstrekt aan de gebruikers.

9. CONTACT

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot het privacybeleid sturen naar swandorhotels.com op [email protected]