Privātuma Politika

Privātuma Politika

Privātuma politika

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

Swandoor Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("swandorhotels.com") pievērš lielu uzmanību tīmekļa vietnes apmeklētāju un mobilās lietotnes lietotāju (turpmāk tekstā saukti par "Lietotājs") privātuma un personisko datu aizsardzībai. Šajā Privātuma politikā swandorhotels.com, kas veic visus tehnikas un administratīvos pasākumus, lai ievērotu attiecīgo likumdošanu, it īpaši Turcijas Republikas Konstitūciju un Personas datu aizsardzības likumu Nr. 6698 ("Likums"), mērķis ir izskaidrot, kādus Lietotāju personiskos datus un kā veidā tie tiek apstrādāti, kā tiek nodrošināta datu drošība un kādas tiesības ir Lietotājiem.

Izmantojot vietni swandorhotels.com un mobilās lietotnes, Lietotājs piekrīt personisko datu apstrādei, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā. Gadījumos, ja Lietotājs kopīgo kāda cita persona piederošus personiskos datus, tiek uzskatīts, ka datu īpašnieka piekrišana ir iegūta un ka Lietotājs ir informēts. Ja jūs nesaskaņojaties ar savu personisko datu iegūšanu, izmantošanu un kopīgošanu šajā veidā, lūdzu, neizmantojiet vietni swandorhotels.com un mobilās lietotnes.

swandorhotels.com var nodrošināt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, portāliem vai mobilajām lietotnēm. swandorhotels.com nav atbildīgs par šo vietņu privātuma politikām un saturu.

2. PERSONISKO DATU APSTRĀDE

A. VISPĀRĪGIE PRINCIPI

 • swandorhotels.com rīkojas saskaņā ar šādiem vispārīgiem principiem, kas regulēti Likuma 4. pantā, apstrādājot personiskos datus, kas iegūti caur tīmekļa vietni un mobilās lietotnes:

 • Ievēro likumu un godīguma noteikumus

 • Būt precīziem un aktuāliem, kad nepieciešams

 • Apstrādāt konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem

 • Būt saistītiem, ierobežotiem un proporcionāliem mērķim, kādēļ tie tiek apstrādāti

 • Saglabāt uz laiku, kas noteikts attiecīgajā likumdošanā vai nepieciešams mērķim, kādēļ tie tiek apstrādāti

Detalizētu informāciju par vispārīgajiem principiem varat atrast swandorhotels.com Personas datu aizsardzības un apstrādes politikā.

B. PERSONISKO DATU APSTRĀDES MĒRĶI

swandorhotels.com apstrādā Lietotāja personiskos datus saskaņā ar Likumu un sekundāro regulējumu šādiem mērķiem:

Viesnīcas rezervācijas darījumi: Jūsu personiskie dati tiek apstrādāti ar mērķi pabeigt un pārvaldīt jūsu viesnīcas rezervāciju. Šis mērķis ietver arī jums sūtītu ziņojumu par rezervācijas apstiprināšanu, atcelšanu vai izmaiņām, kā arī atgādinājumu par pakalpojuma darbības efektivitāti un mūsu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes efektīvu darbību.

Klientu apkalpošana: Lai atvieglotu rezervācijas procesu un apmierinātu jūsu pieprasījumus attiecībā uz piedāvātajiem pakalpojumiem, mēs piedāvājam klientu apkalpošanu, izmantojot tiešsaistes atbalsta paneli mūsu tīmekļa vietnē un mūsu zvanu centru. Jūsu personiskie dati, ko jūs kopīgojat, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas darbiniekiem, tiek apstrādāti, lai sniegtu atbildi uz jūsu pieprasījumu.

Dalībnieka konta darījumi: Kā swandorhotels.com dalībnieks jūs varat viegli pārvaldīt savas rezervācijas, biļetenā norādītās preferences un meklēšanas preferences. Ja izveidosiet dalībnieka kontu, jūsu sniegtie personīgie dati tiks apstrādāti, lai izmantotu vislabāko dalībnieka kontu.

Saziņa: Izmantojot jūsu sniegtos personīgos datus swandorhotels.com, mēs varam ar jums sazināties dažādos nolūkos. Galvenie mērķi ir jūsu rezervācijas pabeigšana, atgādinājumu un brīdinājumu nosūtīšana, kā arī atbildes uz jūsu mums iesniegto pieprasījumu.

Juridiskās saistības: Jūsu personīgie dati var tikt apstrādāti, pārsūtīti un glabāti atbilstoši attiecīgajām likumdošanas normām vai nepieciešamajam laika posmam mērķa sasniegšanai, ja to prasa kāda normatīvā prasība, kura skar swandorhotels.com, it īpaši tiekoties ar tiešsaistes lietotāju datu apstrādi saskaņā ar attiecīgo likumdošanu un atbildot uz informācijas pieprasījumiem no administratīvajām/judiciālajām iestādēm.

Strīdu risināšana: swandorhotels.com var apstrādāt jūsu personīgos datus un tos koplietot ar attiecīgajām juridiskajām iestādēm, lai pierādītu, ka tā ir veikusi likumīgus darījumus un izpildījusi savas juridiskās saistības iespējamo nākotnes strīdu risināšanai un strīdu atrisināšanai.

Pakalpojumu uzlabošana un klientu apmierinātība: Jūsu personīgie dati tiek apstrādāti, lai veiktu analītiskus pētījumus par jūsu tīmekļa pieredzi, izvērtētu jūsu pieprasījumus, sūdzības un ieteikumus, veiktu darbības klientu apmierinātības un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Turklāt jūsu naktsmītnes vērtējumu un komentāru publicēšana mājas lapā var tikt veikta saskaņā ar swandorhotels.com likumīgajiem interesēm. Vērtējumu mērķis, kurus varat publicēt anonīmi, atkarībā no jūsu izvēles, ir informēt citus lietotājus par naktsmītni, kurā esat palicis.

Mārketinga/reklāmas nolūki: Ja jūs piekrišat, swandorhotels.com var izmantot jūsu informāciju dažādiem reklāmas un mārketinga pasākumiem. Šajā kontekstā jūsu personīgie dati var tikt apstrādāti, lai izveidotu potenciālu klientu datu ierakstus, informētu jūs par kampaņām un iespējām, veiktu profilo veidošanu, mērķēšanu un reklāmas pasākumus, piedāvātu jums piemērotākos piedāvājumus atbilstoši jūsu iepriekšējām preferencei un gaumi, kā arī sūtītu e-bultenas saskaņā ar jūsu mājas lapas dalībnieka profilā reģistrētajām preference

JŪSU PERSONĪGO DATU APSTRĀDES JURIDISKIE PAMATI

swandorhotels.com apstrādā personīgos datus saskaņā ar vismaz vienu likumdošanā noteikto juridisko pamatu klāstu. Šo personīgo datu apstrādes mērķu juridiskie pamati ir šādi:

 • Viesnīcas rezervāciju darījumi, klientu apkalpošana un dalībnieka konta darījumi tiek veikti, pamatojoties uz likumdošanas normām par līguma noslēgšanu vai izpildi, kā noteikts likuma 5/2.c pants.

 • Mūsu veiktās datu apstrādes darbības, lai izpildītu mūsu likumīgās saistības, pamatojas uz likumdošanas normu, kas noteikta likuma 5/2 (ç) pantā.

 • Gadījumos, kad personīgie dati tiek apstrādāti strīdu risināšanai, pamatojas uz likumdošanas pamatu tiesību izveidošanai, izmantošanai vai aizsardzībai, kas noteikts likuma 5/2.e pantā.

 • Mārketinga un reklāmas darbības var tikt veiktas, pamatojoties uz likumdošanas pamatu - izteiktu piekrišanu, kas noteikts likuma 5/1 pantā.

 • Darbības, kas saistītas ar pakalpojumu uzlabošanu un klientu apmierinātību, kā arī saziņas nolūkiem tiek veiktas, pamatojoties uz likumdošanas pamatu - likumīgo interesēs, kas regulētas likuma 5/2.f pantā.

C. PERSONĪGO DATU IEGŪŠANAS METODES

swandorhotels.com var elektroniski iegūt personīgos datus caur tālruņa centru un e-pasta kanāliem, mājas lapas un mobilās lietotnes rezervācijas veidlapām, biedrības reģistrācijas veidlapām vai mājas lapas tiešsaistes atbalsta paneli, tīmekļa analīzes rīkiem un sīkdatnēm, saskaņā ar pakalpojumiem, ko piedāvā lietotājam, un datu apstrādes mērķiem, kas minēti iepriekš. Turklāt tas arī iegūst personīgos datus gadījumos, kad lietotājs tos atklāj, sazinoties ar swandorhotels.com, izmantojot citus veidus.

D. PERSONĀLO DATU PĀRVEIDOŠANA

Izpaužot augstu jutību pret personisko datu drošību un atbilstot attiecīgo likumu noteikumiem, vietne swandorhotels.com dalās ar personiskajiem datiem tikai saskaņā ar likumu, tikai nepieciešamajā mērā; citādi to nepārveido komerciālos nolūkos vai nepārdod trešajām personām.

swandorhotels.com dalās ar lietotāja, kas veic rezervāciju, personiskajiem datiem attiecīgajā naktsmītnē gan Turcijā, gan ārzemēs, lai pabeigtu un pārvaldītu rezervācijas, kas veiktas caur swandorhotels.com vietni un mobilo lietojumprogrammu.

Turklāt lietotāja personiskie dati var tikt dalīti ar swandorhotels.com sadarbības partneriem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot likuma 8. un 9. pantā noteiktos nosacījumus. Ja lietotājs ir piekritis personisko datu apstrādei mārketinga, profilēšanas un reklāmas darbībām, ir iespējams nodot datus arī risinājumu partneriem, kuri veic šādas darbības swandorhotels.com vārdā.

Personisko datu dalīšana ar valsts iestādēm

swandorhotels.com var dalīties ar personiskajiem datiem un trafika informāciju, piemēram, pārlūkošanas informāciju, kas saistīta ar vietnes un mobilo lietojumprogrammu apmeklējumu vai dalību, ar valsts iestādēm un organizācijām, kuras likumīgi pilnvarotas pieprasīt šādu informāciju, lai izpildītu swandorhotels.com saistības, kas izriet no likumiem, kurus ievēro swandorhotels.com (piemēram, gadījumos, kad swandorhotels.com ir likumīgi vai administratīvi piesaistīts paziņot vai sniegt informāciju, iekļaujot, bet neierobežojoties, cīņu pret noziedzību, draudiem valsts un sabiedrības drošībai, utt.).

E. PERSONĀLO DATU DZĒŠANA, NOLAUPĪŠANA UN ANONĪMIZĀCIJA

swandorhotels.com uzglabā personiskos datus, kas apstrādāti caur tās vietni un mobilo lietojumprogrammu, laika posmos, kas noteikti attiecīgajos likumos un/vai apstrādes mērķa prasīto periodu. Ja šis termiņš beidzas, personiskie dati tiek iznīcināti saskaņā ar likumu un regulējumu par personisko datu dzēšanu, iznīcināšanu vai anonimizāciju.

3. PASĀKUMI DATU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAI

swandorhotels.com veic visus atbilstošos tehniskos un administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personiskie dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumu un lai mazinātu riskus, piemēram, ļaunprātīgu izmantošanu, neautorizētu piekļuvi, dalīšanu, iznīcināšanu vai personisko datu izmaiņas.

Detalizētu informāciju par tehniskajiem un administratīvajiem pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu datu drošību swandorhotels.com, var atrast Personisko datu aizsardzības un apstrādes politikā.

4. SĒKOTNES

Vietne swandorhotels.com izmanto sēkotnes, lai uzlabotu lietotāja tīmekļa pieredzi u.c. Sīkāku informāciju par sēkotnēm varat izlasīt Sēkotņu politikā.

5. TĪKLA UZRAUGS

Tīmekļa vietne swandorhotels.com un mobilā lietotne apkopo un saglabā datus analīzes, mārketinga un optimizācijas nolūkiem, izmantojot Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google, Inc. ("Google"), Hotjar Ltd. ("Hotjar"), Nextroll, Inc. tīkla sekotnes tehnoloģiju. Jūs varat atteikties no sekotnes ar Google Analytics nākotnes ietekmē, noklikšķinot šeit savā pašreizējā tīmekļa pārlūkprogrammā. Jūs varat noklikšķināt šeit, lai novērstu Hotjar sekotni.

Detalizētu informāciju par tīkla sekotni var atrast šeit: Google privātuma politika, Hotjar privātuma politika un Nextroll privātuma politika

6. BĒRNU PERSONAS DATI

Vietnes swandorhotels.com un mobilās lietotnes paredzētas pieaugušo lietošanai, un piedāvātie pakalpojumi nav domāti bērniem. Nepilngadīgajiem līdz 18 gadu vecumam ir jāiegūst saviem vecākiem vai aizbildņiem atļauja izmantot vietnes swandorhotels.com piedāvātos pakalpojumus. Ja tiek saņemta informācija no nepilngadīga, kas jaunāks par 18 gadiem, swandorhotels.com ir tiesības dzēst šo informāciju. Tomēr ierobežotos apstākļos, piemēram, rezervācijas procedūru veikšanas un citu ceļojumu saistītu pakalpojumu iegādes gadījumā vai citos izņēmuma gadījumos (piemēram, ja funkcijas attiecas uz ģimenēm), swandorhotels.com var apstrādāt bērnu personu datus tikai ar vecāka vai aizbildņa piekrišanu.

7. SOCIĀLO MEDIJU PIESLĒGUMI

Dažādi sociālo mediju pieslēgumi ir iekļauti vietnē swandorhotels.com un mobilajā lietotnē. Noklikšķinot uz vienas no iekļautajām sociālo mediju pogām, daļa no Lietotāja informācijas tiek koplietota ar sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem. Ja Lietotājs ir pierakstījies sociālajā tīklā vienlaikus vai ja sociālo mediju sīkfaili ir saglabāti Lietotāja pārlūkprogrammā, sociālo mediju sniedzējs var atpazīt apmeklējumu mūsu vietnē vai mobilajā lietotnē un parādīt šīs aktivitātes Lietotāja sociālajā profilā.

Sociālajiem mediju sniedzējiem ir iespējams reģistrēt informāciju, piemēram, apmeklētās vietnes URL vai IP adresi, pat ja lietotājam nav sociālā tīkla konta (piemēram, Facebook), lietotājs nav pierakstījies pieslēgumprogrammas sniedzējam vai nav noklikšķinājis uz pieslēgumprogrammas.

Lai novērstu sociālo tīklu saistīšanu ar jūsu apmeklējumu vietnē swandorhotels.com ar jūsu lietotāja kontiem, jums jāizrakstās no lietotāja konta pirms vietnes apmeklējuma.

Lai iegūtu vairāk informācijas par sociālo mediju pieslēgumiem, kas ir iekļauti vietnē swandorhotels.com un mobilajā lietotnē, iesakām izlasīt attiecīgā sociālā medija konfidencialitātes politiku.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

Nextroll: https://www.nextroll.com/privacy

 

Lietotāja TIESĪBAS

Sazinoties ar vietni swandorhotels.com kā dati apstrādājamā persona;

 • Uzzināt, vai viņu personiskie dati tiek apstrādāti vai nē,

 • Pieprasīt informāciju, ja personiskie dati ir apstrādāti,

 • Uzzināt personisko datu apstrādes mērķi un vai tie tiek izmantoti saskaņā ar šo mērķi,

 • Uzzināt trešās personas, kurām personiskie dati tiek pārsūtīti valstiski vai ārzemēs,

 • Pieprasīt personisko datu labojumu nepilnīgas vai nepareizas apstrādes gadījumā un pieprasīt, lai šajā jomā veiktie darbības tiktu paziņoti trešajām personām, kurām personiskie dati tiek pārsūtīti,

 • Lai arī tas ir apstrādāts saskaņā ar likuma un citu attiecīgo likumu noteikumiem, ir iespējams pieprasīt personisko datu dzēšanu vai iznīcināšanu gadījumā, ja apstrādes pamatojumi pazūd, un pieprasīt paziņojumu par šajā jomā veiktajām darbībām trešajām personām, kam ir nodoti personiskie dati,

 • Iebilst pret pret jums vērstu rezultātu, analizējot apstrādātos datus izklaidējošu sistēmu izmantošanas rezultātā,

 • Ja radies kaitējums sakarā ar personisko datu apstrādi, kas pārkāpj likumu, ir tiesības pieprasīt kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Ja lietotājs iesniedz savus pieprasījumus attiecībā uz iepriekš minētajām tiesībām saskaņā ar prasītajiem pienākumiem, kas noteikti Datu uzraudzības iestādes Noteikumos par pieprasījumu iesniegšanas kārtību un principiem Datu apstrādātājam, swandorhotels.com pabeigs pieprasījumu bez maksas pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Tomēr, ja darbībai nepieciešama papildu maksa, swandorhotels.com var piemērot maksu tarifā, ko nosaka Personas datu aizsardzības padome.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par personisko datu apstrādi swandorhotels.com un datu drošību, lūdzu, skatiet swandorhotels.com Personisko datu aizsardzības un apstrādes politiku.

8. IZMAIŅAS KONFIDENCIĀLITĀTES POLITIKĀ

swandorhotels.com var jebkurā laikā grozīt šo Privātuma politiku. Šīs izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tiek publicēta jaunā grozītā Privātuma politika. Lai būtu informēts par šīs Privātuma politikas izmaiņām, lietotājiem tiks sniegta nepieciešamā informācija.

9. SAZINĀŠANĀS

Jūs varat nosūtīt jautājumus un pieprasījumus par Privātuma politiku uz swandorhotels.com adresi [email protected].