Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

1. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN TARKOITUS

Swandoor Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("swandorhotels.com") kiinnittää suurta huomiota verkkosivuston vierailijoiden ja mobiilisovelluksen käyttäjien (jäljempänä "Käyttäjä") yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseen. Tässä tietosuojakäytännössä swandorhotels.com, joka toteuttaa kaikenlaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä noudattaakseen siihen kuuluvia lainsäädännön määräyksiä, erityisesti Turkin tasavallan perustuslakia ja henkilötietojen suojausta koskevaa lakia (nro 6698, "Laki"), pyrkii selittämään, mitä Käyttäjien henkilötietoja se käsittelee, miten se käsittelee niitä, miten se varmistaa tietoturvan ja mitä oikeuksia Käyttäjillä on.

Käyttämällä swandorhotels.com-verkkosivustoa ja mobiilisovellusta Käyttäjä suostuu henkilötietojen käsittelyyn tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Tapauksissa, joissa Käyttäjä jakaa jonkun toisen henkilötietoja, oletetaan, että tietojen omistajan suostumus on saatu ja että Käyttäjä on informoitu. Jos et hyväksy henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja jakamista tällä tavalla, älä käytä swandorhotels.com-verkkosivustoa ja mobiilisovellusta.

swandorhotels.com voi tarjota linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille, porteille tai mobiilisovelluksille. swandorhotels.com ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä ja sisällöstä.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

A. YLEISET PERIAATTEET

 • swandorhotels.com toimii noudattaen henkilötietojen käsittelystä annetussa laissa säädettyjä yleisiä periaatteita, jotka on määritelty lain 4. artiklassa:

 • Lain noudattaminen ja rehellisyys

 • Olla tarkka ja päivitetty tarvittaessa

 • Käsittely tietyille, selvästi määritellyille ja laillisille tarkoituksille

 • Olla oleellinen, rajoitettu ja suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään

 • Säilyttäminen ajanjakson ajan, joka on määrätty asiaankuuluvassa lainsäädännössä tai tarpeellinen niiden käsittelyn tarkoituksen kannalta

Yksityiskohtaiset tiedot yleisistä periaatteista löytyvät swandorhotels.comin henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskevasta politiikasta.

B. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

swandorhotels.com käsittelee Käyttäjän henkilötietoja lain ja siihen liittyvän sääntelyn mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Hotellivaraukset: Henkilötietojasi käsitellään hotellivarauksesi suorittamiseksi ja hallinnoimiseksi. Tämä tarkoitus sisältää myös sinulle lähetettävät viestit varausvahvistuksesta, peruutuksesta tai muutoksista sekä muistutukset palvelusta ja verkkosivustomme ja mobiilisovelluksemme tehokkaasta toiminnasta.

Asiakaspalvelu: Helpottaaksemme varausprosessia ja vastataksemme pyyntöihisi tarjoamme asiakaspalvelua verkkosivustollamme olevan live-tukipaneelin ja puhelinkeskuksemme kautta. Asiakaspalvelumme kanssa käytyjen keskustelujen aikana jakamiasi henkilötietoja käsitellään vastataksemme pyyntöösi.

Jäsenen tilisiirrot: Swandorhotels.comin jäsenenä voit helposti hallita varauksiasi, uutiskirjapreferenssejäsi ja hakupreferenssejäsi. Jos luot jäsentilin, jakamasi henkilötiedot käsitellään, jotta voit hyödyntää jäsentiliäsi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteys: Käyttämällä swandorhotels.comille antamiasi henkilötietoja voimme ottaa sinuun yhteyttä eri tarkoituksiin. Tärkeimmät näistä ovat varaustesi loppuunsaattaminen, muistutus- ja varoitusviestien lähettäminen sekä vastaaminen sinulta meille lähetettyihin pyyntöihin.

Oikeudelliset velvoitteet: Henkilötietojasi voidaan käsitellä, siirtää ja säilyttää niin kauan kuin asiaankuuluva lainsäädäntö edellyttää tai niin kauan kuin tarkoitus vaatii, jos se on tarpeen sellaisen lainsäädännön noudattamiseksi, jota swandorhotels.com noudattaa, erityisesti verkkokäyttäjätietojen käsittelyssä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vastaamisessa hallinnollisten/tuomioistuinviranomaisten tiedusteluihin.

Riitojen ratkaisu: Swandorhotels.com voi käsitellä henkilötietojasi ja jakaa ne asianomaisten oikeudellisten viranomaisten kanssa todistaakseen, että se on suorittanut laillisia liiketoimia ja täyttänyt lailliset velvoitteensa tulevaisuudessa syntyvissä riitatapauksissa ja varmistaakseen riitojen ratkaisemisen.

Palveluiden parantaminen ja asiakastyytyväisyys: Henkilötietojasi käsitellään verkkosivustokokemuksesi parantamiseksi tehtävien analyysitutkimusten suorittamiseksi, pyyntöjesi, reklamaatioidesi ja ehdotustesi arvioimiseksi sekä toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun parantamiseksi. Lisäksi majoituskokemustesi arvioiden ja kommenttien julkaisu verkkosivustolla voidaan suorittaa swandorhotels.comin oikeutettujen etujen puitteissa. Arvioiden tarkoituksena, joita voit julkaista halutessasi nimettömästi, on tiedottaa muille käyttäjille siitä majoituspaikasta, jossa olet ollut.

Markkinointi/Mainonta: Swandorhotels.com voi käyttää tietojasi erilaisiin mainos- ja markkinointitoimenpiteisiin, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Tässä yhteydessä henkilötietojasi voidaan käsitellä mahdollisten asiakastietueiden luomiseksi, sinua informoimaan kampanjoista ja mahdollisuuksista, suorittamaan profilointia, kohdentamaan ja mainostamaan toimintaa, esittelemään sinulle aiempien mieltymystesi ja makujesi perusteella sopivimmat tarjoukset sekä lähettämään sähköpostitiedotteita, jotka vastaavat rekisteröimiäsi mieltymyksiä verkkosivustomme jäsenprofiilissa. Henkilötietojasi ei käsitellä tällaisiin tarkoituksiin, jos et suostu markkinointitoimenpiteisiin tai peruutat suostumuksesi.

HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN LAINMUKAISET PERUSTEET

Swandorhotels.com käsittelee henkilötietoja vähintään yhden lain mukaisen perusteen läsnä ollessa. Yllä mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten perustana olevat lainmukaiset perusteet ovat seuraavat:

 • Hotellivaraukset, asiakaspalvelut ja jäsenasiakkaan tilisiirrot suoritetaan oikeusperusteen perusteella, joka määritellään laissa 5/2(c) sopimuksen tekemisen tai suorittamisen perusteella.

 • Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi suorittamamme tietojenkäsittelytoimet perustuvat lain 5/2(ç) määrittelemään oikeusperusteeseen.

 • Henkilötietoja käsitellään riita-asioiden ratkaisemiseksi perustuen oikeusperusteeseen, joka on määritelty laissa 5/2(e) oikeuden perustamisen, käyttämisen tai suojelun perusteella.

 • Markkinointi- ja mainostoiminta voidaan suorittaa suostumuksen perusteella, kuten laissa 5/1 on selitetty.

 • Palvelujen parantamisen ja asiakastyytyväisyyden sekä viestintätarkoitusten perusteella suoritettavat toimet perustuvat oikeutettuun etuun, joka on säädetty laissa 5/2(f).

C. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISTAVAT

swandorhotels.com voi kerätä henkilötietoja sähköisesti puhelinpalvelu- ja sähköpostikanavien, verkkosivuston ja mobiilisovelluksen varauslomakkeiden, jäsenrekisteröintilomakkeiden tai verkkosivuston live-tukipaneelin, verkkotutkimustyökalujen ja evästeiden avulla palvelujen käyttäjälle tarjottujen palvelujen ja yllä mainittujen tietojenkäsittelytarkoitusten puitteissa. Lisäksi se kerää henkilötietoja tapauksissa, joissa käyttäjä paljastaa ne ottamalla yhteyttä swandorhotels.comiin muilla tavoin.

D. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Osoittaen suurta herkkyyttä henkilötietojen turvallisuudelle ja noudattaen asiaankuuluvan lainsäädännön määräyksiä, swandorhotels.com jakaa henkilötietoja vain lain vaatimassa laajuudessa; muutoin sitä ei siirretä kaupallisiin tarkoituksiin eikä sitä myydä kolmansille osapuolille.

swandorhotels.com jakaa käyttäjän tekemän varauksen henkilötiedot asianmukaisen majoituspaikan kanssa Turkissa tai ulkomailla, jotta voidaan suorittaa ja hallinnoida swandorhotels.com-verkkosivuston ja mobiilisovelluksen kautta tehtyjä varauksia.

Lisäksi käyttäjän henkilötiedot voivat olla jaettu swandorhotels.com:n liikekumppaneiden ja ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, ottaen huomioon lain 8. ja 9. artiklan määräykset. Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn markkinointi-, profilointi- ja mainostoimintojen suorittamiseksi, tietojen siirtäminen on mahdollista myös niille ratkaisukumppaneille, jotka suorittavat tällaisia toimintoja swandorhotels.com:n puolesta.

Henkilötietojen jakaminen julkisten viranomaisten kanssa

swandorhotels.com voi jakaa henkilötietoja ja liikennetietoja, kuten selaustietoja, sivuston ja mobiilisovelluksen käynteihin tai jäsenyyteen liittyen, laillisesti valtuutettujen julkisten laitosten ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat pyytää tällaisia tietoja noudattaakseen niitä lainsäädännöllisiä velvoitteita, joita swandorhotels.com:lle asetetaan (tapauksissa, joissa swandorhotels.com:lla on lakisääteinen tai hallinnollinen velvollisuus ilmoittaa tai antaa tietoa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen rikosten torjuntaan, valtion ja yleisen turvallisuuden uhkiin, jne.).

E. HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN, TUHOAMINEN JA ANONYMISOINTI

swandorhotels.com säilyttää verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa kautta käsiteltyjä henkilötietoja niitä koskevan lainsäädännön määräämissä jaksoissa ja/tai käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan. Jos tämä jakso päättyy, henkilötiedot tuhotaan lain ja henkilötietojen poiston, tuhoamisen tai anonymisoinnin asetuksen mukaisesti.

3. TOIMENPITEET DATATURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI

swandorhotels.com toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja lieventääkseen riskejä, kuten pahantahtoista käyttöä, luvatonta pääsyä, jakamista, tuhoamista tai muuttamista.

Voit löytää yksityiskohtaisempaa tietoa dataturvatoimenpiteistä swandorhotels.com:n Henkilötietojen suojelun ja käsittelyn politiikasta.

4. EVÄSTEET

swandorhotels.com käyttää evästeitä käyttäjän verkkosivustokokemuksen parantamiseksi jne. Tarkempaa tietoa evästeistä voit lukea Evästekäytäntö.

5. VERKKOSEURANTA

swandorhotels.comin verkkosivusto ja mobiilisovellus keräävät ja tallentavat dataa analysointi-, markkinointi- ja optimointitarkoituksiin käyttäen Google Analyticsia, Google, Inc.:n tarjoamaa verkkotilastopalvelua, Hotjar Ltd.:n ("Hotjar") palvelua ja Nextroll, Inc.:n verkkoseurantatekniikkaa. Voit kieltäytyä Google Analyticsin seurannasta tulevaisuudessa klikkaamalla tästä nykyisellä verkkoselaimellasi. Voit klikata tästä estääksesi Hotjarin seurannan.

Yksityiskohtaista tietoa verkkoseurannasta löytyy Googlen tietosuojakäytännöstä ja Hotjarin tietosuojakäytännöstä sekä Nextrollin tietosuojakäytännöstä.

6. LASTEN HENKILÖTIEDOT

swandorhotels.comin verkkosivusto ja mobiilisovellus on tarkoitettu aikuisille, eikä tarjotut palvelut ole tarkoitettu lapsille. Alle 18-vuotiaiden tulee saada vanhempiensa tai huoltajiensa suostumus käyttääkseen swandorhotels.comin tarjoamia palveluita. Jos tietoa saadaan alle 18-vuotiaalta, swandorhotels.comilla on oikeus poistaa tämä tieto. Kuitenkin rajoitetuissa tilanteissa, kuten varausmenettelyjen ja muiden matkailuun liittyvien palvelujen ostamisen yhteydessä tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa (kuten perheisiin liittyvät ominaisuudet), swandorhotels.com voi käsitellä lasten henkilötietoja vain vanhempien tai huoltajien suostumuksella.

7. SOME-LIITÄNNÄISET

Useita sosiaalisen median liitännäisiä on integroitu swandorhotels.com-verkkosivustolle ja mobiilisovellukseen. Napsauttamalla yhtä integroiduista sosiaalisen median painikkeista käyttäjän tietoja jaetaan sosiaalisen median tarjoajien kanssa. Jos käyttäjä on kirjautunut sosiaalisen median tiliin samaan aikaan tai jos sosiaalisen median evästeet ovat tallennettuna käyttäjän selaimessa, sosiaalisen median tarjoaja voi tunnistaa vierailun verkkosivustollamme tai mobiilisovelluksessamme ja näyttää nämä toiminnot käyttäjän sosiaalisen median profiilissa.

Sosiaalisen median tarjoajilla voi olla mahdollisuus tallentaa tietoja, kuten vieraillun verkkosivuston URL tai IP-osoite, vaikka käyttäjällä ei olisikaan tiliä sosiaalisessa verkostossa (esim. Facebook), hän ei ole kirjautunut liitännäisen tarjoajan tilille tai hän ei ole napsauttanut liitännäistä.

Estääksesi sosiaalisia verkostoja liittämästä vierailuasi swandorhotels.com-verkkosivustolle käyttäjätiliisi, sinun on kirjauduttava ulos käyttäjätilistäsi ennen verkkosivustomme vierailua.

Lisätietoja swandorhotels.com-verkkosivustoon ja mobiilisovellukseen integroiduista some-liitännäisistä suosittelemme lukemaan kyseisen sosiaalisen median tietosuojakäytännön.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

NextRoll: https://www.nextroll.com/privacy

 

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Otamalla yhteyttä swandorhotels.comiin tietosubjektina;

 • Tietää, käsitelläänkö heidän henkilötietojaan vai ei,

 • Pyytää tietoa, jos henkilötietoja on käsitelty,

 • Tietää henkilötietojensa käsittelyn tarkoitus ja ovatko ne käytössä niiden tarkoituksen mukaisesti,

 • Tietää, mille kolmansille osapuolille henkilötiedot siirretään kotimaassa tai ulkomailla,

 • Pyytää henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat puutteellisia tai virheellisiä, ja pyytää ilmoitusta tässä laajuudessa tehdyistä toimenpiteistä niille kolmansille osapuolille, joille henkilötiedot on siirretty,

 • Vaikka se on käsitelty lain ja muiden asiaankuuluvien lakien mukaisesti, voit pyytää henkilötietojen poistamista tai tuhoamista, mikäli niiden käsittelyyn liittyvät syyt poistuvat, ja pyytää ilmoittamaan tässä laajuudessa tehdyistä liiketoimista kolmansille osapuolille, joille henkilötietoja siirretään,

 • Vastustaaksesi sinua vastaan tehtyä tulosta analysoimalla käsiteltyjä tietoja yksinomaan automatisoiduilla järjestelmillä,

 • Jos henkilötietojen käsittelystä aiheutuu vahinkoa lainvastaisesti, sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta.

Jos käyttäjä toimittaa pyyntönsä edellä mainituista oikeuksistaan swandorhotels.com:lle sovellettavien menettelytapojen mukaisesti, swandorhotels.com päättää pyynnön ilmaiseksi mahdollisimman pian ja viimeistään 30 (kolmekymmentä) päivän kuluessa. Jos toimenpide aiheuttaa lisäkustannuksia, swandorhotels.com voi veloittaa maksun henkilötietojen suojelulautakunnan määrittelemän taksan mukaisesti.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä swandorhotels.com:ssa ja tietoturvan varmistamisesta löytyy swandorhotels.com:n henkilötietojen suojelu- ja käsittelypolitiikasta.

8. MUUTOKSET YKSITYISYYSPOLITIIKKAAN

swandorhotels.com voi tehdä muutoksia tähän yksityisyyspolitiikkaan milloin tahansa. Nämä muutokset tulevat voimaan uuden muutetun yksityisyyspolitiikan julkaisupäivänä. Käyttäjille annetaan tarvittavat tiedot tämän yksityisyyspolitiikan muutoksista.

9. YHTEYDENOTTO

Voit lähettää kysymyksesi ja pyyntösi yksityisyyspolitiikasta swandorhotels.com:lle osoitteeseen [email protected]

 

Evästeet auttavat meitä tarjoamaan palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja